Visa rutor

Uppdaterad information kring registrering av utländskt bankkonto

Hej!

För ett par veckor sedan uppmärksammade Ekot svårigheterna för studenter och forskare att öppna bankkonto efter en undersökning som UHR gjort. Bland annat kan man höra Lotta Rosenfeldt från KTH, som medverkar i Euraxess-nätverket tillsammans med Erik och mig. Frågan är högst aktuell på alla lärosäten i Sverige och det diskuteras i många olika forum. Jag får en hel del input från er, som jag tar vidare både internt och med mina Euraxess-kollegor. Det är en svår situation med medarbetare som riskerar att inte få lön i tid kombinerat med skärpta regler för bankerna att förhålla sig till, bland annat gällande penningtvätt. Men vi gör vad vi kan för att påverka och underlätta. Ni kan höra inslaget här.

Ville också passa på att informera om att Swedbank har uppdaterat sin lista över vilka handlingar man ska ha med sig när man registrerar utländskt bankkonto, du hittar den uppdaterade informationen här.

Mvh Karin.

21 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

SINK

Hej denna regniga torsdagseftermiddag i november!

Jag har den senaste tiden fått en del frågor kopplat till SINK-ansökningar, bland annat långa handläggningstider, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Tillsammans med representanter från Skatteverket har olika sätt att bemöta detta diskuterats. Nedan hittar du en skrivelse som vi på sektionen även förmedlat till kontaktpersoner på fakultetsnivå som hanterar Primula – och lönefrågor.

Sektionen HR har fått information om att långa handläggningstider hos Skatteverket avseende SINK-ansökningar skapar problem, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Detta kan medföra att beslut för exempelvis 2023 fattas av Skatteverket först under 2024 och risken finns då att beslutet inte godtas av SSC och då behöver ny ansökan skickas in avseende 2024 med ny handläggningstid.

Sektionen HR har varit i kontakt med Skatteverket som har meddelat att p g a de långa handläggningstiderna och den problematik det kan medföra när det närmar sig årsskifte kan man hänvisa till det i sin SINK-ansökan och även skriva i ansökan att man önskar att Skatteverket i sitt beslut tydligt anger att beslutet gäller för utbetalningar både innevarande och nästa år, t ex att beslutet ska gälla för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024. Det är även viktigt att det av Skatteverkets beslut framgår under vilken period arbetet är utfört, t ex att beslutet från Skatteverket gäller arbete utfört 230101-231231 men för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024.

Skatteverket meddelar även vidare att för att säkerställa att Skatteverket fattar beslut enligt förslaget i ansökan finns även möjlighet att kontakta den handläggare hos Skatteverket som har tilldelats ärendet och stämma av att det kommer att framgå av beslutet att det kommer att avse både utbetalningsår 2023 och 2024.

Mvh Karin.

9 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Webinarium med Skatteverket med anledning av nya lagen om samordningsnummer

Hej!

Den 14 december bjuder Euraxess och Skatteverket in till webinarium med anledning av nya lagen om samordningsnummer. Frågor om folkbokföring och SINK kommer också kunna beröras. Detta event görs i samarbete med Lunds universitet.

Mer information, anmälan och möjlighet att skicka in frågor på förhand hittar du här .

Just nu genomför Skatteverket en undersökning gällande hanteringen av SINK. Ta chansen att svara på nedan enkät och var med och påverka. Av erfarenhet genom en hel del kontakt med Skatteverket på senaste tiden, så vet jag att synpunkter tas väl om hand om.

Tyck till om ansökan om SINK!

Just nu behöver vi hjälp av dig som har eller ska ansöka om SINK. Genom att svara på några frågor hjälper du oss att förstå hur vi kan göra ansökan enklare.

Vi på Skatteverket som analyserar enkäten kan inte veta vem du är utifrån dina svar. Enkäten tar cirka tre minuter att besvara. Du hittar den här.

Mvh Karin.

6 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Nytt ärendehanteringssystem hos Alfa

Hej!

I våras skapades en arbetsgrupp kring arbetet med upphandling av relocationstjänster och i samband med det samlade jag även in information från er ute i verksamheterna kring vilka faktorer som är viktiga gällande leverantör av relocation. Där framkom en önskan om ett mer användarvänligt ärendehanteringssystem hos den leverantör som vann upphandlingen. Sagt och gjort, detta skrev vi med som ett krav i annonsen.

Nu har Alfa lanserat sitt nya ärendehanteringssytem, Mai Relo. Det kommer främst vara av värde för dig som arbetar frekvent med anställning av internationella medarbetare att få kunskap i detta system.

Det finns två datum tillgängliga för att få en genomgång av systemet, läs mer och anmäl dig här.

Önskar en fin helg!

Mvh Karin.

27 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Välkomstdag för nya internationella medarbetare

Hej!

Nu finns det möjlighet för nya internationella medarbetare att anmäla sig till välkomstdag den 26 januari. Rektor samt andra funktioner och verksamheter deltar. Sprid gärna detta till nya kollegor så att vi blir ett gott gäng på välkomstdagen, undertecknad kommer att vara konferencier 🙂 Länk nedan!

New employee at Lund University? Welcome! | Staff Pages

Mvh Karin.

19 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Nytt avtal med Alfa

Hej!

Från och med 1 oktober, så har vi ett nytt avtal inom relocation på plats. Som jag skrivit om tidigare, så kommer det fortsatt att vara Alfa Mobility som är vårt upphandlade företag. 

Det nya avtalet innebär att Alfa lanserar ett nytt ärendehanteringssystem, där både ni samt medarbetaren kan logga in för att bland annat se processen i ett migrationsärende. För er som rekryterar internationellt ofta och är intresserade av att få en genomgång av det nya systemet, så kommer det finnas möjlighet till detta i slutet av november, återkommer med exakt tid.

Det nya avtalet innebär också ett förtydligande gällande Migrationsverkets avgifter i samband med ansökan om ett uppehållstillstånd, det som Alfa benämner som ”Govermental fee”. Dessa ska bekostas av den flyttade kandidaten (inklusive eventuella medföljande). Detta för att de i vissa fall är avdragsgilla och för att vi ska ha en gemensam hållning kring detta på LU.

Den 26 oktober kl. 13.00 så får ni möjlighet att höra en presentation med Alfa samt nätverka och ställa frågor. Från Alfa kommer Fredrik Carlstedt, Senior Sales Executive, Iwona Tattersall, Regional Destination Manager South samt medarbetare inom Immigration Services att delta. 

Klockan 13.00-14.30 på Ingvar Kamprad Design Center, LTH, Stora Hörsalen, Sölvegatan 26.

Anmälan här

Jag har fått mail från flera av er som uppmärksammar långa handläggningstider nu hos Skatteverket vid ansökan om samordningsnummer. Jag har varit i kontakt med central funktion hos dem och de hänvisar till att längre handläggningstider har att göra med nya lagen som trädde i kraft 1 september. Vi hoppas på att de inom kort får läget under kontroll.

Mvh Karin.

2 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tips om webinarium avseende nya arbetstillståndsprocessen

Human Entrance har webinarium om den nya arbetstillståndsprocessen den 17e oktober. Gratis, som det får förstås! Tips till alla som arbetar med internationella medarbetare som kan komma att söka arbetstillstånd. Länk nedan.

https://events.teams.microsoft.com/event/5cdabe8e-d187-45ac-a84c-57a53ad5c483@a9ed2f69-c13b-4b63-ac1d-2f5ffd1d2362

Trevlig helg!

Eder migrationskoordinator

22 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Utrullningen av det högre lönegolvet för arbetstillstånd

Halloj alla migrationsentusiaster!

Nu är det höst och med det kommer utrullningen av det nya, högre, lönegolvet för arbetstillstånd. Tidigare har det talats om ett nytt lönegolv runt 26.500 kr i månaden för att kunna beviljas arbetstillstånd. Detta lönegolv kommer för 2023 istället att hamna på 27.360 kr/ månad. Detta då lagstiftningskravet utgår ifrån en procentsats (80%) av medianlönen, som alltså ändras år till år. Regeringens “målsättning” (?) [undertecknads egen anmärkning] är att det nya kravet ska gälla från och med den 1 november 2023. Vanan trogen meddelar regeringen och Migrationsverket inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att den som redan har ansökt om arbetstillstånd men inte fått sitt beslut före 1 november, måste ha en lön på minst 27 360 kronor om Migrationsverket fattar beslut efter 1 november. Det gäller även vid ansökan om förlängning av tillstånd. Läs mer om detta här Migra­tions­verket förbe­reder för höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare – Migrationsverket.

Eder migrationskoordinator

20 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Lund International Citizen Hub och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Hej!

I detta inlägg vill jag lyfta alla de fina aktiviteter som Lund International Citizen Hub arrangerar. Många av er känner redan till huben, men det tål att lyftas igen och uppmärksamma!

På sin hemsida beskriver de sig såhär:

“International Citizen Hub Lund provide helpful information to international employees and their families, arrange relevant activities, and offer a warm environment in which to meet. Our goal is to make the experience in southern Sweden an enjoyable one for both the employee and their family. Looking forward to meeting you!”

Aktiviteterna är både för våra internationella medarbetare samt medföljande. Verksamheten är belagd i Ekska huset precis vid biblioteket.

Här har jag samlat ett gäng med relevanta kommande aktiviteter med länkar, så det är bara att skicka vidare till den som det kan vara intressant för.

20 september: How does Sweden’s social insurance agency workHow does Sweden’s social insurance agency work | International Citizen Hub Lund

26 september:  Workplace culture in Sweden and Denmark – Workplace culture in Sweden and Denmark | International Citizen Hub Lund

5 oktober:  Buying a house/apartment in Sweden – Buying a house/apartment | International Citizen Hub Lund

24 oktober: Good to know about driver’s license in Sweden – Driver’s license in Sweden | International Citizen Hub Lund

8 november:  Having a child in SwedenHaving a child in Sweden | International Citizen Hub Lund

22 november: The Swedish Pension System – Swedish Pension System | International Citizen Hub Lund

Avslutar med kort information om utvidgad tidsgräns för expertskatt.

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter (exempelvis forskare) eller månadslön över en viss nivå kan få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster. Skattelättnaden innebär att endast 75 procent av inkomsterna beskattas. Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare finns i 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). För att få skattelättnad måste arbetstagaren vara ”expert”, ”forskare” eller ”annan nyckelperson” i lagens mening.

I en lagrådsremiss föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under högst sju år. Förslaget syftar till att stärka de svenska reglernas konkurrenskraft. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Mer information:

Forskarskattenämnden – Forskarskattenämnden (forskarskattenamnden.se)

LRR (samling) (regeringen.se)

Mvh Karin.

 

11 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Uppmaning för sökanden i långdragna ärenden att ta kontakt med journalist och genomgång av vistelsekrav för permanent uppehållstillstånd

Hej verksamheten!

Hoppas ni har njutit av en fin sommarledighet och fortsätter att njuta av detta otroliga sensommarväder! Höstterminen är igång och med det även vissa migrationsuppdateringar:

  1. En journalist vid namn Johan Frisk har tagit kontakt med mig för att förhöra sig om migrationsrelaterade hinder för akademin. Han är engagerad i frågorna och har specifikt bett att få höra från sökanden som själva har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider. Jag skickade hans kontaktuppgifter till ~6 personer som jag vet har haft problem med detta, men tyvärr hörde ingen av sig till Johan, rörande just frågan om de långa handläggningstiderna (en tog kontakt med honom för att prata om forskarbebisproblematik, vilket var mycket bra). Jag vet att hundratals av våra anställda har brottats med de långa handläggningstiderna och när nu chansen ges att uppmärksamma frågan i media, så vill jag inte att vi försitter den. Så! Om du vet att någon på din arbetsplats har kämpat mycket med långa handläggningstider på Migrationsverket, uppmana dem då för allt smör i Småland att ta kontakt med Johan johan.frisk@reportageborsen.se alternativt 072-734 98 85! Helst så snart som möjligt eftersom Johan redan har väntat på att folk ska höra av sig.
  2. I diverse olika sammanhang har man hört om kravet på att en person med arbetstillstånd måste ha vistats i Sverige i minst 44 av 48 månader för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Samtidigt kunde yours truly aldrig hitta någon reglering av detta i lag eller förordning. Så jag förhörde mig med en duktig beslutsfattare i arbetstillståndsprocessen på Migrationsverket, som svarade detta:

I 2 kap. 7 §§ utlänningslagen anges att ett arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. Ett grundläggande krav för att beviljas arbetstillstånd är därmed att personen har för avsikt att arbeta i Sverige.

Kravet på 44-månaders arbete för att få permanent uppehållstillstånd är en tolkning som Migrationsverket har gjort av Migrationsöverdomstolens dom MIG 2019:16. I domen anges att det inte är tillräckligt att man i formell mening uppfyller kravet på 4-års tillstånd utan man ska även ha fått tillräckligt stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd (se även RS/005/2020). I bedömningen beaktas även att en utlänning har fyra månader på sig att påbörja anställningen i Sverige. Med tanke på syftet med regelverket om arbetstillstånd, nämligen att arbetet ska utföras i Sverige, är det därmed en rimlig utgångspunkt att arbetet under dessa 44 månader också ska ha utförts i Sverige.

Vad gäller kravet på att arbetet ska ha utförts i Sverige så anges det dessutom i prop. 2013/14:213, s. 27 ff. att längre vistelser utanför Sverige bör påverka bedömningen om permanent uppehållstillstånd bör ges. Regeringen anger dessutom som förklaring till den förlängda kvalificeringstiden för permanent uppehållstillstånd från fem till sju år, att utlänningen får ökade möjligheter att ”röra sig mellan Sverige och ett eller flera länder”, vilket förstärker uppfattningen att utlandsvistelser ska kunna påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Till skillnad från tidsbegränsade tillstånd finns det dessutom en regel (se 7 kap. 7 § UtL) om att permanent uppehållstillstånd ska återkallas för personer som inte anses bosatta i Sverige pga ex. långa utlandsvistelser.

Även om frågan avsåg “vistelse” i Sverige och ovanstående svar utgår ifrån “arbete” i Sverige, får vi med detta förstå att 44- månadersregeln gäller. Svaret utgick ifrån arbetstillståndsprocessen, men vi kan nog förutsätta att liknande resonemang finns för folk som vill ha permanent uppehållstillstånd för studier eller forskning. I sammanhanget kan det dock vara värt att notera att ställning som varaktigt bosatt har andra regler för hur mycket du får lov att vara utomlands (max totalt 10 månader under kvalificeringsperioden och max 6 månader i följd för enskild vistelse), se 5a kap. 1 § sista stycket utlänningslagen.

Något att bita i, så här i början av terminen!

Allt gott!

Eder migrationskoordinator

5 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg