About

Varför en INLU-blogg?

INLU-brevet, som skickades ut en gång i månaden av sektionen HRs internationella koordinator, Åsa Thormählen, avskaffades under hösten 2020. Eftersom verksamheten på flera sätt uttryckt ett stort behov av att få information som tidigare skickades ut i INLU-brevet, startades fr o m mars 2021 den s k INLU-bloggen.  

Bloggen är en lämplig kanal när man vill nå ut med information till många, den är sökbar i o m s k “etiketter”, nyheter kan komma ut snabbare i mer koncentrerad form. I bloggen finns också kommentarsfunktionen, som gör att INLU-nätverket kan dela med sig av erfarenheter, kunskap och “best practice” för det stora flertalet. 

Mallar, lathundar, checklistor etc kommer fortsatt att finnas på HR-webben. I den mån dokument uppdateras, kommer bloggen att länka dit.  

Bloggen kommer att rikta sig till INLU, dvs till personer inom LU som på ett eller annat sätt arbetar med internationella medarbetare. INLU-bloggen kommer inte att vara en kanal för målgruppen internationella medarbetare (det tidigare INLU-brevet hade en engelsk sektion för denna målgrupp). 

Vi kommer att testa denna kanal under 2021 för att se om den fyller rätt funktion för verksamheten. Det kommer fortsatt vara Åsa Thormählen som ansvarar för innehållet och frågor och funderingar mailas till Asa.Thormahlen@hr.lu.se