Om bloggen

Varför INLU-bloggen?

INLU-bloggen administreras av migrationskoordinator Erik Kvist på Externa Relationer samt HR-specialist Karin Fälth på Sektionen HR. Bloggen riktar sig till till medarbetare på Lunds universitet som arbetar med rekrytering, introduktion och mottagande av internationella medarbetare. Bloggen är en kanal där vi snabbt kan gå ut med nyheter och information från olika myndigheter (främst Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan) samt intern information. I bloggen finns också kommentarsfunktionen, där INLU-nätverket kan dela med sig av erfarenheter, kunskap och “best practice” för det stora flertalet. 

Mallar, lathundar & checklistor finns på HR-webben. I den mån dokument uppdateras, kommer bloggen att länka dit.  

Prenumerera genom att scrolla ner på förstasidan och klicka på prenumerera eller subscribe.

För frågor, kontakta erik.kvist@er.lu.se eller karin.falth@hr.lu.se

Väl mött!

Glada hälsningar,

Erik & Karin.