Visa rutor

Om kompletteringar till Migrationsverket vid förändrade anställningsvillkor under pågående tillståndsprocess

Hej vänner!

Intresset för permanent uppehållstillstånd bland våra medarbetare är otroligt stort. Samtidigt är regelverket inte helt lätt att parera och universitetet har en smått oklar roll när det kommer till stöttning i individärenden, då det finns ett starkt personligt intresse för individen att få permanent uppehållstillstånd, samtidigt som man som arbetstagare är precis lika anställningsbar på ett tillfälligt tillstånd som man är på ett permanent dito.

Migrationsverkets handläggningstider är, som vi vet, katastrofalt långa. Därav händer det inte sällan att villkoren för en medarbetares anställning hinner ändras under tiden som ärendet om permanent uppehållstillstånd handläggs. Ofta rör det en medarbetare som hinner få fast tjänst under handläggningen av ett ärende där hen ursprungligen endast hade en tidsbegränsad tjänst till stöd för sin ansökan. Jag har kopplats in i flera ärenden där individen inte har meddelat Migrationsverket en sådan förbättring av sin anställning, varpå Migrationsverket avslår ansökan om PUT på grund av att sökanden – av vad som framgår i ansökan – inte har uppfyllt försörjningskravet. Detta är alltså helt onödigt och hade kunnat undvikas genom en enkel komplettering och att kontakt tas med handläggaren/ registrator vid Migrationsverket.

Det åligger individen att uppdatera Migrationsverket om dessa typer av utvecklingar. I det fall man har ansökt om PUT själv har LU ingen fullmakt och därav ingen rätt att företräda individen gentemot en annan part. Men det kan vara bra för HR att tänka på att individen kan gynnas avsevärt om hen uppdaterar Migrationsverket i det fall hen får fast tjänst. Lokal information om detta, där det är relevant, hade varit toppen. Ett litet utskick så här i början av veckan!

/ Eder migrationskoordinator

24 januari, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

E-tjänst för förlängning av uppehållstillstånd under massflyktsdirektivet

Hej vänner!

Migrationsverket har nu kommit ut med mer information om hur man som ukrainare ska gå tillväga för att förlänga sitt uppehållstillstånd under massflyktsdirektivet. Sökanden hänvisas till en e-tjänst som kommer att vara öppen från och med den 1 februari till och med den 4 mars 2023. Det är mycket viktigt att man söker om förlängning under denna tid och inte ansöker för sent. Om man inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste man ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt. Dessutom upphör rätten att arbeta efter utgången av det första uppehållstillståndet i ett sådant läge och man får inte arbeta i väntan på sitt nya tillstånd. För mer information, se: Förlänga uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet – Migrationsverket

Eder migrationskoordinator

19 januari, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Statistik, seminarie med Försäkringskassan och Kick Start Programme

Hej på er och gott nytt 2023!

Hoppas ni haft en god jul och ett fint nyår.

Ett nytt år betyder att en sammanfattning och sammanställning av föregående år görs. Euraxess samlar som bekant in statistik varje halvår och nu är det dags igen. Om du är ny i detta sammanhang eller behöver en uppfräschning av vad detta innebär, så kommer en förklaring nedan. Här finns länk till formuläret – viktigt att vi alla hjälps åt att fylla i denna enkät, tack på förhand!

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och har som syfte att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Det finns runt 600 EURAXESS-center i över 40 länder. Läs gärna mer om EURAXESS på den svenska portalen www.euraxess.se och på den gemensamma europeiska portalen https://euraxess.ec.europa.eu

Två gånger om året ber EURAXESS oss att skicka in statistik över antalet frågor som internationella forskare ställer på de olika universiteten. Resultatet använder de för att föra upp olika frågor på politisk nivå i Bryssel. Vi använder oss också av resultatet här på Lunds universitet för att fortsätta utveckla den service och det stöd vi ger till internationella forskare och till er ute i verksamheterna.

Den 14 februari, så anordnar Lunds universitet och Lund International Citizen Hub en gemensam aktivitet, där vi bjuder in Försäkringskassan. Seminariet kommer vara på engelska och syftet är att tydliggöra hur Försäkringskassans service ser ut, något som varit efterfrågat att få mer information om. Målgruppen är internationella medarbetare på LU, HR-personal på LU samt LICH:s målgrupp. Seminariet kommer att vara ett hybrid-event, så antingen finns möjlighet att delta live på Stora Algatan 4 i sal 128 som rymmer 70 personer eller via Teams. Informationen som ges kommer vara generell och föreläsaren har inte möjlighet att vara behjälplig kring personliga ärenden. Anmälan och mer information nedan, sprid gärna till internationella medarbetare!

How does Sweden’s social insurance agency work | International Citizen Hub Lund

Det händer mycket på Lund International Citizen Hub nu i början av året, bland annat startar deras Kick Start Programme. Detta är en jättefin möjlighet för internationella medarbetares medföljande att lära sig mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Läs mer här https://internationalcitizenhub.com/career/kick-start-program

Hälsningar Karin.

2 januari, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Uppdatering HR-webben & upphandling relocation

Hej på er!

Vintern har nu kommit till Skåne och vi kan njuta av ett vackert snövitt landskap.

Under våren 2023, så kommer en upphandling att genomföras avseende relocationtjänster på Lunds universitet. Just nu är företaget Alfa Quality Moving upphandlade. I det befintliga avtalet ingår tjänster inom exempelvis: information om bostadsmarknaden, regional & lokal orientering, information och beskrivning kring relevanta myndigheter, information om immigration, ekonomi och levnadskostnadsberäkningar.

För att se vilka paket och enskilda tjänster som finns idag och vad de kostar, gå in i LUPIN (Proceedo), under fliken ”Avtal” och sök på ”Relocation”.

Inför kommande uppföljning, så önskar jag att få in information kring hur tjänsterna upplevs och om det eventuellt är något som saknas. Fyll i denna enkät, så kommer jag att beakta dina svar i kommande uppföljning.

Inom ramen för delprojekt 6 inom HR Excellence, där min kollega Ellen Karlsson varit projektledare, var fokus på introduktion och mottagande för internationella medarbetare. Sedan en tid tillbaka, är sidor kopplade till dessa ämnen på HR-webben och Staff Pages uppdaterade:

  • Introduktionsprocessen samt checklistan för introduktion återfinns på HR-webben. Jenny Palmgren på sektionen HR är sakkunnig för introduktionsprocessen och ansvarar för sidorna.
  • Mottagandeprocessen är uppdaterad. Jag är sakkunnig för mottagandeprocessen och ansvarar för att dessa sidor är uppdaterade.
  • Welcome guide har ersatt Getting settled guide och finns både som PDF och går även att beställa som fysisk broschyr via Mediatryck. Beställ gärna i samband med introduktion av internationalla medarbetare. Du hittar den på Staff pages , på lunduniversity.lu.se och den kommer också finnas på sidan för mottagande inom kort också. Jag är ansvarig för att Welcome guiden är uppdaterad.

Vintriga hälsningar Karin.

12 december, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Några ord om Ukraina

Hej vänner,

Igår gick Migrationsverket ut med lite ny information Fortsatt osäkert läge i Ukraina – Migrationsverket rörande våra vänner från Ukraina. Trots att det sägs att massflyktsdirektivet kommer att förlängas så saknas det i dagsläget information om hur en förlängning av dessa tillstånd praktiskt kommer att gå till för individen. Det sägs dock vidare att sådan information kommer att komma i god tid innan nuvarande tillstånd under massflyktsdirektivet löper ut (4 mars 2023).

Det som är verkligt intressant är dock att Migrationsverket i detta utskick för första gången konkret säger att det inte kommer gå att byta grund för sitt uppehållstillstånd om man i dagsläget har ett tillstånd som grundar sig på massflyktsdirektivet. Migrationsverket skriver […] det är inte möjligt att byta grund för uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet gäller. Med tanke på ordalydelsen får man förstå, att inget statusbyte, oavsett vilken grund som anförs, tillåts medan direktivet gäller. Om detta luckras upp något när direktivets giltighet har löpt ut återstår att se.

Vidare anger Migrationsverket att myndigheten fortsättningsvis har totalstopp i ärenden om asyl som rör personer från Ukraina. Asyl är inte samma sak som skydd under massflyktsdirektivet. Asyl har ett annat internationellt erkännande, kommer med rätten till resedokument samt möjliggör folkbokföring och andra förmåner som skydd under massflyktsdirektivet saknar. Den som kan sin Genèvekonvention kan fråga sig hur ett så pass långvarigt stopp i hanteringen av en folkgrupps asylärenden rimmar med internationell rätt, men detta får förbli, för närvarande, en akademisk fråga…

Trevlig helg!

Eder migrationskoordinator

25 november, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Pensionsinformation, försäkring för stipendiefinansierade doktorander och kommande aktiviteter

Hej på er!

Det sker en hel del på området internationell personal, det kan ni inte minst se i flera av Eriks senaste blogg-inlägg, som jag uppmuntrar er alla att läsa. Ny regering kommer innebära förändringar som kommer att påverka vår verksamhet framöver.

Just nu planerar jag inför vårens aktiviteter, där Lund International Citizen Hub kommer på besök i början av nästa år för att berätta mer om sin verksamhet. Vi kommer även att ha en gemensam aktivitet med LICH senare i vår, där Försäkringskassan kommer att bjudas in. Tanken är att HR-medarbetare och internationella medarbetare från LU kan delta. Mer information om detta kommer.

Försäkring för stipendiefinansierade doktorander

Detta är en påminnelse om att det finns en speciell försäkring för stipendiefinansierade doktorander, som institutionerna finansierar och som kan ge ersättning vid föräldraledighet eller sjukdom.

Hur man anmäler sjukdom, föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet samt fullständiga försäkringsvillkor finns på Kammarkollegiets webbplats:

Stipendiefinansierade doktorander – Kammarkollegiet

Frågor som rör försäkring för stipendiefinansierade doktorander ställs till erland.torngren@kammarkollegiet.se

Information om svenska pensionssystemet

Nedan är tips på två kommande event på engelska som handlar om det svenska pensionssystemet. Viktig information till internationella medarbetare, så sprid detta i er verksamhet.

Swedish Pension System | International Citizen Hub Lund

Lecture:Pensions in Sweden – What do I need to know?Registration form: Registration Powered by Webropol (webropolsurveys.com)

Sist i detta inlägg, vill jag påminna om kommande digital aktivitet den 6 december, som handlar löneutbetalning med fokus på internationella medarbetare. Jag har bjudit in tre personer som kommer att berätta mer om detta. Tiden är kl. 09.30-11.00 och vill du vara med, så maila mig karin.falth@hr.lu.se och skicka gärna med eventuella frågor du har kring detta område.

Vänliga hälsningar, Karin.  

11 november, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Två långa

Allt kan inte vara lätt och en dans på rosor. Här kommer två lite mer komplexa problem, som kräver vidare analys, fundering och åtgärder. Det kan vara bra för verksamheten att veta att dessa frågor hanteras vidare.

Antagningsfrågan:

Utlänningslagen (5b kap. 3 §) kräver tydligt att en person ska ha antagits till studier för att uppehållstillstånd ska kunna meddelas. Lagtexten är skriven så, i perfekt. För våra doktorander innebär detta att dokumentationen som lämnas in med uppehållstillståndsansökan ska vara tydlig med att personen är ovillkorligt, slutligt och effektivt antagen när ansökan skickas in. Det går inte att säga att personen “är antagen från och med ett framtida datum” eller att personen antas under förutsättning att uppehållstillstånd meddelas. Nej, nej; personen ska under alla omständigheter ha status som antagen när ansökan skickas in till Migrationsverket. Denna status ska vara reglerad i ett formellt beslut att anta personen i fråga (så beslutet måste alltså också utformas i linje med det ovan sagda).

Det är sällan som våra doktorander får regelrätta avslag av Migrationsverket, men det händer. Det händer också att handläggningen av uppehållsärendet drar ut så vådligt på tiden att projekt ställs in och att man helt enkelt måste avbryta rekryteringen. Det kan också vara så att doktorander hoppar av mellan dess att uppehållstillståndsansökan skickas in och tilltänkt kursstart. Då sitter vi där med doktorander som har fått gynnande förvaltningsbeslut i form av sin antagning, men som inte kommer till Sverige för att påbörja sina doktorandstudier.

Gynnande förvaltningsbeslut är juridiskt mycket svåra att häva. Det finns i regel tre grunder som man slutar vara antagen på, som doktorand 1) man disputerar 2) man drar självmant tillbaka sin antagning 3) man avlider. Samtidigt ställer högskoleförordningen långtgående krav på administration samt uppföljning, utvärdering och uppdatering av individuella studieplaner (ISP) för alla antagna doktorander. Detta innebär att om de antagna doktoranderna som av en eller annan anledning inte har kommit hit för att påbörja sina studier är omöjliga att nå, eller motsätter sig hävandet av sin respektive antagning, så måste universitetet administrera ISP:ar för dessa personer hur länge som helst. Vidare kan sådana doktorander, år efter den ursprungliga tilltänkta starten, närsomhelst dyka upp och ställa rättmätiga krav på universitetet vad gäller handledning, kurser o.s.v., som universitetet inte har en chans att parera. Detta är inte lyckat.

Ytterligare en aspekt om har orsakat visst bry på fakulteterna är att 7 kap. 36 § högskoleförordningen stadgar ”Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering […]”. Vissa har tolkat detta som att antagningen inte kan göras innan anställningen är på plats och vi vet ju redan att en aktiv anställning inte kan vara på plats innan uppehållstillstånd finns (se 20 kap. 5 § utlänningslagen). Detta blir ett moment 22. Jag tycker personligen att paragrafen inte uttryckligen säger att dessa två frågor (antagningen och anställningen) måste behandlas helt samtidigt, men jag förstår de som gör den tolkningen.

Ovanstående innebär, i bästa fall, att ramverket kring antagningen av tredjelandsmedborgare kommer med administrativt merjobb och svårigheter för lärosätet. I värsta fall kan man tolka det som att det finns juridiska krockar mellan olika ramverk som gör att om vi uppfyller det ena, så bryter vi mot det andra. Jag har lyft ovanstående problematik gentemot Migrationsverket och i Forskarutbildningsnämnden (FUN). Migrationsverket har meddelat att de undersöker frågan.

Det som är viktigt framgent, för att våra tredjelandsmedborgare ska kunna få uppehållstillstånd är (som framgår i det översta stycket i denna brödtext) är att antagningen är ovillkorlig, slutlig och effektiv när den blivande doktoranden ansöker om uppehållstillstånd. Resten av soppan får benas ut efterhand.

Undantaget från kravet på arbetstillstånd för forskning eller undervisning som är kortare än 90 dagar om sökanden kommer från ett territorium som saknar svensk diplomatisk beskickning:

5 kap. 2 § 3 p. utlänningsförordningen stadgar ett undantag från kravet på svenskt arbetstillstånd för de tredjelandsmedborgare som kommer hit för att ägna sig åt forskning eller undervisning vid den högre utbildningen under kortare tid än 90 dagar under ett år. Super! För de viseringsfria medborgarna (USA, Kanada, Japan, Taiwan o.s.v.) innebär detta att de helt enkelt kan komma hit utan visum och påbörja sin korttidsforskning direkt. I det fall man behöver visum för att komma till Sverige ska man, i det fall man vill komma till lärosätet på korttidskontrakt för forskning eller undervisning, ordna visum vid relevant ambassad. Men vad händer om man råkar komma från ett territorium som saknar svensk beskickning med migrationssektion, t.ex. Ghana? Dessa personer hänvisas ofta till en annan skandinavisk eller nordeuropeisk ambassad. Problemet är dock att ovan nämnda undantag från kravet på arbetstillstånd för korttidsarbete inom akademin är unikt svenskt och saknar motsvarighet i andra länders lagstiftning. Detta innebar att den danska ambassaden i Ghana under hösten nekade en inkommande forskare till LU visum på denna grund. Forskaren hänvisades, efter många turer, till den svenska ambassaden i Nairobi, ca 6000 (!) km bort, för att sköta sitt viseringsärende. Att det kan vara problematiskt att resa 600 mil till ett helt annat land för att där sköta sin viseringsansökan (som dessutom per definition avser en kortare vistelse), torde vara rätt självklart. Problemet är lyft till UD, relevanta ambassader och Migrationsverket.

Det som är viktigt att tänka på framgent, i detta sammanhang, är att sätta sig in i lokala förhållanden för den inkommande forskaren eller läraren. Finns det en svensk beskickning? Om inte, vart bör hen vända sig med tanke på att andra länders beskickningar inte kan hjälpa till i detta sammanhang? Och framför allt, framförhållning, framförhållning, framförhållning.

Eder Migrationskoordinator,

Erik

3 november, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Till er tjänst

Hej vänner!

De gångna veckorna har jag och den eminenta Karin Fälth funderat kring hur det migrationsrättsliga stödet bäst kan ges och kommuniceras ut till verksamheten. Klart är att det finns ett värde i att mötas och att vissa frågor bäst förstås genom samtal, diskussion och anpassad presentation av information för att möta de behov som finns ute i verksamheten. Det finns också ett värde i att de personer som regelverket avser (sökanden) är med i samtalet.

LTH har varit väldigt duktiga och agerat proaktivt på detta område. Detta har bland annat inkluderat att informera mig om vilken typ av migrationsrättslig information som efterfrågas och bjuda in mig till att hålla möten och presentationer för berörda parter (bland annat på den internationella dagen för forskarutbildningen). Jag tror att detta är en arbetsgång som ger mervärde både i förhållande till våra tredjelandsmedarbetare och för övriga i verksamheten som besparas mycket framtida arbete.

Därför vill jag be fakulteterna att fundera kring om det finns en möjlighet till ett samlat grepp om de mest relevanta migrationsrättsliga frågeställningarna som vi kan avverka genom att jag kommer ut till er där behoven finns. Finns det kanske en kommande workshop eller temadag kring internationalisering, där dessa frågor lämpar sig för att avverkas? Finns det kanske stora beröringspunkter mellan vissa fakulteter som gör att informationsinsatsen lämpligen ges till två eller flera fakulteter samtidigt? Återkom i så fall till mig, så ska jag se till att hjälpa på bästa sätt. Ni organiserar forumet; jag kommer och informerar.

Kort sagt, jag står till ert förfogande.

Eder Migrationskoordinator,

Erik

25 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tre snabba

Hej vänner!

Tre snabba på migrationsområdet:

  1. Migrationsverket klarar tyvärr inte av ledtiderna som stadgas i utlänningsförordningen gällande myndighetens ärendehantering (se särskilt 4a kap. 1 §). Detta medför, som säkert är bekant, stora problem för oss som arbetsgivare och för individen. Många hör av sig till mig för att fråga om universitetet inte kan påskynda Migrationsverkets prövning på något sätt. I detta sammanhang är det mycket viktigt att respektera att Migrationsverket är den myndighet som har utsetts av riksdag och regering att hantera ärenden om uppehållstillstånd. Det är känsligt för oss som myndighet att lägga oss i en annan myndighets ärendehantering och man ska veta att en kontakt som anger att ett visst ärende bör “prioriteras” alltid kommer på bekostnad av ett annat ärende.
  2. EU har fattat beslut om att förlänga implementeringen av massflyktsdirektivet till och med 2024. Detta innebär att våra ukrainska medarbetare och studenter kommer att kunna stanna och arbeta kvar i minst ytterligare ett år utöver nuvarande tillstånd som har utfärdats under massflyktsdirektivet. Dock kommer dessa personer fortsättningsvis inte kunna folkbokföra sig enligt svensk lagstiftning, se 4 § 2 st. folkbokföringslagen. Migrationsverket tittar nu på hur själva förlängningsförfarandet praktiskt ska gå till. För mer information, se EU förlänger massflyktsdirektivet – Migrationsverket
  3. En ödmjuk påminnelse om att alltid anmäla anställningar av tredjelandsmedborgare till Skatteverket. Varje ny anställning ska anmälas. Våra skyldigheter som arbetsgivare i detta sammanhang framgår av 7 kap. 1 b § utlänningsförordningen.

Tjipp!

Eder Migrationskoordinator

18 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

5 Kommentarer Lämna en kommentar

Nya krav på att uppvisa pass i original innan uppehållstillstånd kan medges

Hej vänner!

Hittills har våra tredjelandsmedborgare kunnat ansöka om uppehållstillstånd genom att elektroniskt skicka in en passkopia via Migrationsverkets e-tjänst. Ingen vidare verifiering av passhandlingen har gjorts, vilket har medfört att de som kommer från länder som är viseringsfria för inresa i Sverige (t.ex. USA, Kanada, Japan o.s.v.) har kunnat sköta sin uppehållstillståndsansökan helt och hållet från vardagsrumssoffan (nåväl, med en skanner och skrivare nära till hands). Från och med den 1 november 2022 går inte detta längre då det införs nya krav på att alla som ansöker om uppehållstillstånd måste uppvisa pass i original vid relevant svensk ambassad/ generalkonsulat med en migrationssektion, innan tillstånd kan medges. Detta drabbar främst de som är viseringsfria, eftersom övriga medborgare (t.ex. Kina, Indien, Pakistan o.s.v.) redan sedan tidigare har varit tvungna att uppsöka relevant ambassad/ konsulat för att få sitt uppehållskort innan de kan resa in i Sverige. Migrationsverket har meddelat att man försöker streamline:a processen så mycket som möjligt, så att tredjelandsmedborgare som inte är viseringsfria alltså ska kunna verifiera sina pass vid ambassaden vid samma kontakt som redan idag sker i samband med att de lämnar biometri för att kunna få sina uppehållskort. Men klart är att ändringen kommer göra att det tar ännu (!) något längre att få uppehållstillstånd i Sverige och att den kommer medföra visst besvär för exempelvis amerikanska medborgare som måste ta sig till Washington D.C. för att uppvisa pass. En annan grupp som märkvärt drabbas av detta är taiwaneser som (oftast) är viseringsfria men som inte har någon svensk ambassad på sitt territorium överhuvudtaget. Dessa måste nu troligtvis flyga till Japan eller till Bangkok för att uppvisa sitt pass vid de svenska ambassaderna där.

Så som angetts ovan duger det alltså inte med att uppsöka vilket konsulat eller vilken ambassad som helst, utan det måste vara en svensk beskickning med en migrationssektion som har kapacitet att utföra ovan nämnda verifiering av passhandlingen. Kravet gäller vidare i princip alla uppehållstillståndstyper som är av relevans för universitetet (forskningstillstånd, studietillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandringstillstånd). Det kan dock vara värt att notera att uppehållstillstånd under massflyktsdirektivet (som många av våra medarbetare från Ukraina är här på) är undantaget det nya kravet.

Ändringen har sin grund i ett rättsfall från 2009 som anger att tredjelandsmedborgare som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska styrka sin identitet genom pass i original. Migrationsverket har alltså under 13 år haft en praxis som går emot detta rättsfall och de har stretat emot kravet in i det sista. Men efter skarp kritik från Riksrevisionen måste Migrationsverket nu implementera denna skärpning.

Så, vad kräver detta av oss? Vi bör, med anledning av ovanstående, tydligt uppmana våra inkommande medarbetare att hålla en nära dialog med såväl Migrationsverket som relevant ambassad/ konsulat kring denna fråga. Ändringen är inte implementerad än och vi vet inte exakt hur den administrativa gången kommer fungera med exempelvis bokning av tid för verifiering av pass o.s.v. Detta är information som sökanden måste få av ambassaden.

För mer information kring ändringen, se Migrationsverket skärper kontrollen av pass och identitet – Migrationsverket.

För mer information kring vilka medborgare som behöver visum för att resa in i Sverige, se Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige – Regeringen.se

Eder Migrationskoordinator,

Erik

12 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg