En stängd dörr – men ett fönster öppnas

85% av min inkorg = frågor om permanent uppehållstillstånd. Och hur Erik har det ska vi bara inte tala om. Men idag fick vi alla äntligen in lite ljus och syre. Såhär skriver Erik:

Glada nyheter! Efter påtryckningar genom Euraxess (som alltså är mer än bara statistik) har Migrationsverket återkopplat att uppehållstillstånd för doktorandstudier och forskning kan tillgodoräknas vi ansökningar om ställning som varaktigt bosatt. Varaktigt bosatt i Sverige – Migrationsverket. Jaha, varför är detta är viktigt och positivt?

Det finns två olika sätt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det första är att helt enkelt ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för den grupp som sökanden tillhör (olika krav gäller för olika grupper; för doktorander gäller bland annat att man ska ha varit i Sverige i åtminstone fyra år på ett doktorandtillstånd). Problemet med denna väg är att den, enligt vad som tidigare har skrivits här på bloggen, numera har långtgående krav på framtida försörjning i form av arbete under minst 18 månader vid tillfället då Migrationsverket prövar ansökan.

Den andra vägen är att ansöka om ställning som varaktigt bosatt. Detta är en rättslig status som har sin grund i ett EU-direktiv och ger sökanden vissa rättigheter som en EU-medborgare har, inklusive större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land. Om man blir beviljad ställning som varaktigt bosatt får man också per automatik ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det som är positivt med denna väg är att den inte ställer framtida krav på försörjning. I stället ska man visa att man har bott lagligen i Sverige i fem år utan avbrott samt att man under denna tid har kunnat försörja sig själv och sin familj (se ovanstående länk för mer information). Som exempel på dokumentation man ska skicka in för att styrka hur man har försörjt sig anges anställningsbevis, sammanställning av deklarerade inkomster, inkomstuppgifter från Skatteverket, intyg om pension eller bevis på banktillgångar. På så sätt får man tillgodoräkna sig fler olika typer av försörjning genom denna väg än genom en direkt ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt ovan, eftersom den endast godtar framtida arbete som försörjningsgrund och detta kan vara svårt att styrka. Det är dock inte alla uppehållstillståndstyper som man kan tillgodoräkna sig för att komma upp i de fem åren som krävs för att få ställning som varaktigt bosatt. Tidigare har det varit oklart om man kunde tillgodoräkna sig sin tid då man har varit här på doktorandtillstånd eller forskningstillstånd, men nu har alltså Migrationsverket återkommit (och uppdaterat sin hemsida) och sagt att det får man. Jippi!

Vilken väg som är mest fördelaktig för individen att ta beror på flera olika faktorer och är helt avhängig personliga förhållanden och hur länge man har varit i Sverige på vilket/a tillstånd. I detta sammanhang måste individen ta ett stort eget ansvar, inventera i sina tidigare tillstånd och läsa på om regelverket. Om man har varit här på ett doktorandtillstånd i fyra år och helt garanterat kan bevisa en permanent anställning under en himla lång tid framöver, kör då på det första alternativet och ansök om permanent uppehållstillstånd direkt! Men helt klart är att det kommer vara svårt för många doktorander och forskare att bevisa en sådan framtida försörjning. Då kan regelverket om ställning som varaktigt bosatt vara ett utmärkt alternativ, särskilt för någon som ”kommer upp” i de krävda fem åren genom att ha varit här på en kombination av arbetstillstånd, forskningstillstånd och doktorandtillstånd, men som kanske inte har lika lätt att visa framtida försörjning.

Erik förser oss successivt med engelsk text som ska in på Staff Pages också, alltså som riktar sig till målgruppen. I alla era kontakter med målgruppen som handlar om migrationsärenden, hänvisa dem till https://www.staff.lu.se/employment/international-staff/migration-issues i första hand.

14 september, 2021