Visa rutor

Dokument “Intyg till Skatteverket” försvinner snart från HR-webben

Hej på er!

Jag fick för ett tag sedan en fråga kring vilken funktion denna blankett till Skatteverket fyller (Intyg till Skatteverket, som bilaga vid rekvisition av samordningsnummer).

När blanketten skapades, så fanns en tydlig funktion, exempelvis information kring kontaktperson på LU. Men efterhand som Skatteverkets blanketter har uppdaterats och utvecklats, så fyller denna blankett inte längre något syfte. Så detta var ett kort inlägg med information om att det finns en mindre blankett att ta hänsyn till och det måste väl ändå ses som en positiv nyhet? 🙂

Varma hälsningar,

Karin.

23 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Information om att registrera lönekonto på Sparbanken Skåne samt snabbare utbetalning av löner till utlandsbosatta

Hej i vårsolen!

Lunds universitet har fått besked från Swedbank om att det numera går att registrera bankkonto för löneutbetalning på Sparbanken Skånes kontor. Beroende på aktuell belastning hos Sparbanken Skåne kan det dock krävas att man bokar tid. Anställda bör därför kontakta Sparbanken Skåne inför besöket. När det gäller möjligheten att registrera konto för löneutbetalning på andra sparbanker behöver den anställda säkerställa att det är ett bankkontor som ingår i Swedbank alternativt Sparbankernas samarbetsavtal. Medarbetarwebbens sida om löneutbetalning är uppdaterad (Staff pages uppdateras inom kort) med informationen ovan samt länk där man kan söka fram vilka bankkontor som ingår i Swedbank alternativt Sparbankernas samarbetsavtal. Läs mer här.

Sektionen Ekonomi registrerar nu utländska bankkonton i Primula för utbetalning av lön, ersättning och arvoden. Det innebär att utbetalningarna betalas ut med ordinarie löneutbetalning (det vill säga utbetalningen sker på löneutbetalningsdagen) i stället för som tidigare via en senare manuell utbetalning. Läs mer på HR-webben.

 

Vänliga hälsningar,

Karin.17 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Goda nyheter om digital passkontroll för medborgare i 23 länder!

Hej vänner!

Vi har mottagit väldigt goda nyheter rörande åtgärder som syftar till att mildra effekterna av passkravet som införlivades under hösten 2022. Under sommaren 2024 genomför Migrationsverket nämligen en pilot där viseringsfria studenter (inklusive doktorander) och arbetstagare från 23 länder får möjlighet att kontrollera sina pass utan att besöka svenska ambassaden. Erbjudandet om att göra en digital passkontroll kommer att skickas ut till viseringsfria personer som gör en webbansökan om arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för studier (som det får förstås, troligen även uppehållstillstånd för forskning). I samband med att den nya tjänsten lanseras i slutet av maj kommer erbjudandet även att skickas till personer som har ansökt tidigare under 2024, men ännu inte besökt ambassaden för att visa upp sina pass personligen. I skrivande stund är det oklart om Migrationsverket ändå ska genomföra mobila passkontroller så som har gjorts tidigare somrar. Mer information om detta kommer att publiceras på migrationsverket.se i slutet av maj.

Innehavare av pass från följande länder kommer att kunna verifiera sina pass och därmed sin identitet digitalt och alltså slippa uppsöka diplomatisk beskickning med migrationssektion:

USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, Hong Kong, Taiwan, Japan, Sydkorea, Chile, Singapore, Malaysia, Nordmakedonien, Georgien, Ukraina, Argentina, Colombia, Peru, Albanien, Serbien och Bosnien & Hercegovina.

För mer information kring den digitala passverifieringen, se: Arbetstagare och studenter kan visa pass för Migrationsverket i mobiltelefonen – Migrationsverket

Soliga hälsningar från eder migrationskoordinator!

15 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

I väntan på besked om massflyktsdirektivet

Hej vänner!

Massflyktsdirektivet har förlängts till mars 2025. Det innebär att direktivet nu är inne på sitt tredje och sista år, utan möjlighet till vidare förlängning. “Vad innebär detta då för alla ukrainare som är här?”, undrar nog alla i branschen. Och tyvärr är denna fråga fortfarande höljd i dunkel. Det vi vet är att ukrainarna som är här under massflyktsdirektivet tyvärr, enligt rådande regelverk, inte tillåts att byta tillståndsgrund inifrån landet överhuvudtaget. Undantaget är att de nu kan ansöka om asyl och få deras anspråk härom utredda (tidigare inhiberades alla asylärenden rörande Ukraina). Vidare har regeringen meddelat att den undersöker frågan och kommer att kontakta alla ukrainare som har uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet om vad de kan/bör/ska göra inför utgången av direktivet i början av mars 2025. Fram till dess har alla ukrainare som kan uppvisa tillstånd under sagda direktiv rätt att arbeta fritt i Sverige. Det finns inga begränsningar vad gäller anställningsform, yrke, arbetstid, lön o.s.v..

För mer information, se Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina – Migrationsverket

Fortsatt is i magen, alltså.

Eder migrationskoordinator

10 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Besked från Migrationsverket om anställningsintyg för doktorander

Halloj vänner!

Det verkar som om undertecknad tog med Umeå-klimatet till Skåne… Ber om ursäkt för det!

När jag och Louise hade möte med Migrationsverket för två veckor sedan hade beslutsfattargruppen i Umeå ett medskick till oss på LU. Tydligen har de sett att vi har en tendens att ange exakta slutdatum för anställningen i våra doktoranders anställningsintyg, när de ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier för första gången. Detta är mindre bra, eftersom Migrationsverket då binds till att bara utfärda tillstånd till och med detta datum, vilket i sin tur kan medföra kortare tillstånd än fyra år, i det fall handläggningen har dragit ut på tiden. Om vi istället formulerar oss i stil med “anställningen beräknas pågå i minst fyra år” (vilket också är i linje med existerande mall mall_anstallningsintyg_doktorander_230515.doc (live.com)), så kan Migrationsverket ge tillstånd för fyra år från och med beslutsdatum, även om handläggningen blir något fördröjd och startdatum måste justeras.

OBS: ovanstående gäller specifikt för förstagångsansökningar. När det kommer till förlängningsansökningar måste exakt slutdatum framgå!

Fridens liljor,

Eder Migrationskoordinator

23 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Enkät till Skatteverket kring SINK & samordningsnummer samt information till stipendiater

Hej på er!

I samband med att nya lagen om samordningsnummer kom förra året, etablerade jag ett samarbete med medarbetare på Skatteverket. Det är en viktig relation, där LU får insyn i Skatteverkets arbete och en möjlighet att påverka. Förra veckan blev jag kontaktad av en medarbetare som arbetar med utveckling kring arbetet med ansökan om SINK, samordningsnummer och personnummer. Nu önskar de information om hur vi upplever dessa processer. Enkäten och mer information hittar du här, ta chansen att påverka!

Som Erik nämnde i förra inlägget, så var vi på en konferens med Euraxess-nätverket förra veckan. Där fick vi information om att en ny sida på Euraxess hemsida har upprättats, som riktar sig till stipendiater, kring deras villkor etc. Sidan är på engelska och är ett bra komplement i introduktionen av stipendiater. Du hittar sidan här.

Ha en fortsatt fin vecka!

Mvh Karin.

16 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Besked från Åklagarmyndigheten rörande gränsdragning mellan tjänstledighet och uppsägning/ avsked vid olovliga anställningar

Hej från ett strålande soligt Umeå där älven fortfarande är frusen och marken täckt av snö!

Jag och Karin har varit på Euraxess-konferens i veckan. Det har varit fina, intressanta och givande dagar där jag har rapporterat från Samverkansgruppen mellan SUHF och Migrationsverket och vi har hört spännande föredrag om de enorma investeringar, möjligheter och utmaningar som väntas i Norrland. Över de kommande 10-20 åren väntas 1000- 1500 miljarder (!!!) kronor investeras i Norrland. Och det behövs arbetskraft så det bara skriker om det. Jag stannade också kvar en extra dag för att tillsammans med min eminenta ER-kollega Louise ha möte med Migrationsverket.

Det var egentligen en liten passus. Det jag egentligen ville kommunicera var att jag har varit i kontakt med Åklagarmyndigheten rörande de fall där vi – ve och fasa – upptäcker att vi har någon olovligen anställd. Typexemplet är att arbetstagaren har missat att ansöka om förlängt tillstånd i tid och HR inte har snappat upp att tidigare tillstånd löpt ut. I dessa fall har jag fått intrycket att HR gärna vill lägga in tjänstledighet på vederbörande, snarare än att regelrätt avskilja personen helt från anställningen. Min fråga till Åklagarmyndigheten var om detta är en fullgod åtgärd, eller om vi måste formellt avskilja personen från sin anställning. Kammaråklagaren som återkopplade sa att man inte kan vara säker på att en tjänstledighet är en fullgod åtgärd i detta sammanhang, eftersom anställningsbegreppet är så centralt i 20 kap. 5 § utlänningslagen som stadgar arbetsgivarens straffansvar. Och fastän någon må vara tjänstledig, så har man kvar sin anställning, vilket man inte får utan rätt tillstånd.

Alltså: i det fall vi upptäcker att vi har olovlig arbetskraft så måste vi omedelbart avskilja dem från sin tjänst. Det kan vi göra med stöd av Arbetsdomstolens avgörande i AD 1979:90. Det räcker inte med tjänstledighet, vilket jag kan tänka mig får bäring på utlysningsförfarandet o.s.v. vid återanställningen av samma person – ytterligare ett skäl till varför vi ska ha järnkoll på dessa typer av ärenden och se till att vi, alla institutioner, fakulteter och övriga arbetsställen inom universitetet, ska ha rigorösa rutiner för att se till att förlängningar alltid söks i tid och att vi aldrig har olovlig arbetskraft.

Trevlig helg från eder migrationskoordinator!

12 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Om tillståndsshopping på Ströget

Hej vänner!

Dagens inlägg handlar inte om någon ny uppdatering, utan om en påminnelse om vad som gäller. Den senaste tiden har jag mottagit en del mail som lyder i stil med ”för att slippa åka utomlands sökte X om arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd för forskning” eller ”X sökte uppehållstillstånd för forskning istället för arbetstillstånd eftersom den processen inte har samma krav på utlysning” o.s.v.. Och då blir migrationskoordinatorn något förargad. Aktivitet avgör tillståndstyp. Härom finns det liksom inget egentligt val: om du ska forska ska du ha uppehållstillstånd för forskning, om du ska arbeta mestadels med ”vanligt” arbete (inte självständig forskning) så ska du ha arbetstillstånd. Punkt. Vi shoppar inte tillståndstyp utifrån bekvämlighet. Likaså innebär detta att vi först och främst måste ha en bestämd idé om vilken aktivitet vederbörande ska ägna sig åt för att vi i ett andra led ska kunna vidta rätt åtgärder migrationsmässigt. Om man ansöker om fel tillstånd för att man vill göra det lätt för sig i stunden, kan detta få långtgående konsekvenser i framtiden, exempelvis vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd.

I detta sammanhang kan jag tänka mig att jobbsökartillstånden (after studies/ research- permits) ställer till med något av en tankevurpa, eftersom man även får lov att arbeta på dem. Men dessa kräver att vederbörande har en intention att söka arbete, vilket innebär att de inte blir aktuella om sökanden står inför en längre anställning. Vid kortare anställningar (upp till ~6 månader) kan situationen uppstå där det finns ett legitimt val mellan ett jobbsökartillstånd och ett arbetstillstånd eller forskningstillstånd, och då finns det lite olika aspekter (för- och nackdelar) att väga in. Vi har skrivit om detta här: https://www.staff.lu.se/employment/migration och här: https://www.hr-webben.lu.se/internationell-personal/migrationsfragor/medborgare-fran-tredje-land. Vid minsta tveksamhet, hojta.

På temat ”tillståndstyper” vill jag också passa på att påminna om att olika tillståndstyper kommer med olika krav och villkor. Migrationsverket ändrade för ca ett år sedan sin praxis om utlandsvistelser på ett svenskt studietillstånd, i en mer liberal riktning. Ändringen innebär att om studierna i Sverige kräver det, kan man vistas förhållandevis länge utomlands, för fältarbete o.s.v., utan att riskera att det svenska studietillståndet dras in. På förekommen anledning måste jag påminna om att denna liberalisering gäller just bara för uppehållstillstånd för studier. Vi bor i en region som i all väsentlighet är nära integrerad med Köpenhamnsregionen och det kan vara frestande att slå ner bopålarna i Danmark för att testa på livet på andra sidan sundet. Men Danmark är trots allt ett annat land och om man tror att man som innehavare av ett svenskt permanent uppehållstillstånd (till exempel) kan gå och bosätta sig i Danmark utan att riskera sitt svenska tillstånd, så tänker man fel. Bosättning utomlands, inklusive kära Danmark, på ett permanent uppehållstillstånd kommer med en konkret och överhängande risk att Migrationsverket drar in tillståndet. Nu kanske det är någon duktigpelle som minns rättsfallet MIG 2020:17 https://lagen.nu/dom/mig/2020:17 och tänker ”men öppnade Migrationsöverdomstolen inte för att arbete i landet Sverige var tillräckligt för att utfärda tillstånd, även om man har sin dygnsvila i Danmark?”. Och då svarar undertecknad ”Jo, i de fall som avses i 5 kap. 10 § utlänningslagen. Inte för permanent uppehållstillstånd”. I vanlig ordning gäller det att hålla tungan rätt i mun och beakta alla specialbestämmelser. Dessutom ska vi i regel inte ha arbetskraft anställd utomlands, av en massa andra anledningar (arbetsmiljö, försäkringar, statsrätten o.s.v. o.s.v.). 

Med önskan om en bra start på arbetsveckan!

Eder Migrationskoordinator

7 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Drop-in för nya internationella medarbetare

Hej på er kära kollegor!

Jag gläder mig till att skriva detta inlägg, då det handlar om något som jag hoppats att få till under en tid, nämligen en drop-in för våra nya internationella kollegor.

I olika enkäter, rapporter och undersökningar, både internt på LU och även hos andra lärosäten, framkommer att behov finns hos nya internationella medarbetare av att få en sammanhållen information kring vad det innebär att vara ny i Sverige. Det handlar om frågor kring migration, folkbokföring, samordningsnummer, deklaration, socialförsäkring, pension, barn-och skolverksamhet, öppna bankkonto etc. Att som ny internationell medarbetare få denna möjlighet, att se hur olika aktörer i det svenska samhället har olika funktioner och uppgifter, kan vara en mycket viktig faktor. Jag har undersökt möjligheten att erbjuda ett drop-in tillfälle, där olika relevanta funktioner deltar. Den 21 maj mellan klockan 9-12, så kommer det första tillfället att äga rum. Följande verksamheter/funktioner kommer att delta:

Medarbetare från Statens Servicekontor i Lund med kunskaper kring Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen samt Pensionsmyndigheten.  https://www.statenssc.se/besok-servicekontor/lund-servicekontor

Medarbetare från Medborgarcenter på Lunds kommun som kan svara på frågor kring barnomsorg, skola etc. https://lund.se/kontakt/medborgarcenter

Medarbetare från Alfa Mobility, vårt upphandlade relocationföretag. https://www.alfamoving.com/se/

Medarbetare från International Citizen Hub i Lund, https://internationalcitizenhub.com/

Kollegor från Sektionen Ekonomi som kan svara på frågor gällande löneutbetalningar (dock inte svara på direkta frågor som rör Swedbank.)

Erik Kvist och undertecknad kommer också finnas på plats.

Tanken är att köra ett pilotförsök i maj för att testa konceptet. Därefter kommer vi utvärdera och se hur ofta behovet för en sådan aktivitet kan finnas. Viktigt att poängtera att de funktioner som medverkar inte kan svara på personliga ärenden under denna drop-in. Du som HR-funktion är också varmt välkommen!

Tid och datum för drop-in: 21 maj kl. 9-12

Plats: Palestra, Universitetsplatsen

Nu behöver jag er hjälp med att sprida detta till våra internationella kollegor! Nedan är en text på engelska som ni kan använda till era kollegor för att marknadsföra drop-in:

Welcome to a drop-in at Lund University for new international staff! This is an opportunity for you to meet different functions, both from the university and outside. At this drop-in, you can ask questions for example regarding migration, population registration, coordination number, declaration, social insurance, pension, child and school activities, your salary. These functions will participate:

Erik Kvist, International Coordinator at Lund University – works with migration law at the division of External relations. He guides HR and staff through the migration framework and can answer questions regarding residence permit extensions and how different kinds of residence permits relate to different kinds of work positions.

Karin Fälth, HR specialist with focus on international staff – works with general questions at the university regarding international staff, such as introduction, policy work, keeping track regarding updates in relevant legislation, contact with different government agencies.

International Citizen Hub Lund – your home away from home in southern Sweden! We provide helpful information to international employees and their families, arrange relevant activities, and offer a warm environment in which to meet.

Division of Finance at LU – Yvonne and Malin, we work with employer missing payroll.

  • How to register a bank account for salary payment
  • What happens if you don’t register your bank account.

Statens Servicecenter – At our service offices, private individuals and companies receive help in matters related to the services of the Employment Agency, the Swedish Social Insurance, the Pensions Agency and the Tax Agency. A large part of our work involves helping costumers to use e-services and to find information on the web.

Civic Center, Lund Municipality – ask us questions regarding preschool, school, culture and leisure, social services, disability support.

Alfa Mobility – Welcome to our drop-in stand where you will be greeted by Iwona and Matilda from Alfa Mobility. Here you can ask questions regarding Immigration, Destination, and Move services. At Alfa Mobility, we are committed to providing comprehensive support aligned with our values of integrity, empathy, and excellence, ensuring a seamless transition for every individual. Join us to discover how we empower your journey with expertise and care.

Time and place: May 21st between 9-12 at ground floor at Palestra, Paradisgatan 4, Lundagård.

Stort tack för er hjälp att sprida denna information vidare!

Varma hälsningar, Karin.

3 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Om arvodister, ny blankett för mottagningsavtal och ett litet medskick

Glad fredag, tappra tjänstemän! Med en skälvande knapp timme kvar till helg passar jag på att avrunda arbetsveckan med lite migrationsprosa.

En fråga som kommer upp ibland är hur vi migrationsrättsligt ska hantera folk som kommer hit för att utföra ett uppdrag mot ersättning, utan att de är att anse som anställda och utan att det handlar om forskning. Var går gränsen för när arbetstillstånd krävs? Jag får erkänna att denna grupp människor i mångt och mycket har undsluppit mitt medvetande hittills. Jag tänkte att om man utför arbete mot ersättning så har, i princip, ett anställningsförhållande per automatik uppstått. En hitresande delegation från USA som ska utvärdera Pufendorf-institutet under en veckas tid fick mig dock att fundera och gräva vidare. Jag tänkte, å ena sidan, på utlänningslagens syfte: att upprätthålla en kontroll över vem som kommer hit och vilken aktivitet de ska ägna sig åt, samt de EU-rättsliga reglerna om företräde för EU-medborgare på vår arbetsmarknad. Å andra sidan tänkte jag på de praktiska aspekterna; det förefaller något hysteriskt med krav på utlysning och konkurrensutsättning och en hel arbetstillståndprocess för en ynka arbetsveckas jobb som bara kan utföras av en handfull experter i världen.

Jag vände mig till en betrodd beslutsfattarkontakt på Migrationsverkets arbetstillståndsenhet, som klargjorde:

Egna företagare eller konsulter som utför arbete i Sverige vars verksamhet är registrerad utomlands är i första hand inte att ses som arbetstagare, utan som uppdragstagare. Det rör sig då om personer som har ett kontrakt med en uppdragsgivare i Sverige. Det är då inte fråga om ett anställningsförhållande. Dessa personer behöver inte ha arbetstillstånd i Sverige men de behöver legalisera sin vistelse här, om den överstiger den viseringsfria tiden eller den tid som viseringen gäller.

Om personen däremot har för avsikt att arbeta i Sverige inom ramen för en anställning eller klart anställningsliknande former ska han eller hon ansöka om ett arbetstillstånd. Det rör sig då om förhållanden där det finns ett anställningsavtal, personen får lön, utför arbete under arbetsgivarens ledning m.m. Frågan om det rör sig om ett uppdrag eller arbete under anställningsliknande förhållande som kräver arbetstillstånd får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Det faktum att personen har en näringsverksamhet registrerad i hemlandet är inte tillräckligt för att utesluta att det rör sig om ett anställningsliknande förhållande. Det som bör beaktas är bland annat arbetets art, omfattning, ersättning för utfört arbete och dess storlek samt hur självständig personen är i relation till uppdragsgivaren. Ju mindre självständighet desto mer talar för att det rör sig om ett anställningsförhållande. Särskild försiktighet bör iakttas i fråga om uppdrag där uppgifter normalt förekommer på den ordinarie arbetsmarknaden (exempelvis arbete inom hotell- och, städbranschen, industri).

Hela Migrationsverkets rättsliga ställningstagande i denna fråga finnes här Dokument – Lifos extern (migrationsverket.se) och jag rekommenderar verkligen er att läsa den (den är bara ca 10 sidor). Mot bakgrund av våra amerikanska vänners tämligen begränsade uppdrag i Sverige, arten av arbetet och självständigheten med vilken de skulle utföra arbetet, bedömdes att de föll under begreppet “uppdragstagare” snarare än anställda och arbetstillstånd behövdes inte.

Summa summarum: jag tycker att vi som huvudregel ska tänka att arbetstillstånd (eller annat tillstånd som ger rätt att arbeta) ska finnas när tredjelandsmedborgare kommer hit och utför arbete mot ersättning. Hellre lite för försiktig än vårdslös. Men om vi har gäster vars arbete är högst begränsat i tid och omfattning och som verkar med en hög grad av självständighet så behövs troligtvis inte arbetstillstånd. Man får idka sitt kloka omdöme och bedöma omständigheterna från fall till fall. Och vid osäkerhet så är det alltid bättre att ställa en fråga för mycket än en för lite.

Nu till en annan fråga: Migrationsverket har uppdaterat sin blankett för mottagningsavtal för att “genom tydligare struktur och information underlätta för de som ska fylla i blanketten. Utökad vägledning har lagts till med målet att få in fler kompletta ansökningar”. Mer information och länk till blanketten finns här: Uppdaterad blankett för mottagningsavtal för forskare i Sverige – Migrationsverket. Så om ni sitter med en sparad, gammal kopia av denna blankett, se till att använda den nya istället (länk via HR-webben leder er också till den nya versionen)! Jag tror inte att det ska vara några konstigheter med att använda den nya blanketten, men om ni har frågor så är det bara att höra av sig.

Och så slutligen känner jag att jag vill klargöra en sak från tidigare inlägg. I måndags skrev jag att vi inte kunde göra en preliminär säkerhetsbedömning där vi undviker att ge den bäst meriterade personen en anställning på grund av farhåga att personen skulle fastna i långa prövningar. Vad jag menade med detta är helt enkelt att vi ska låta SÄPO göra sitt jobb, som är att värna om rikets säkerhet. Med det sagt finns det säkert en massa situationer där det är på sin plats för oss att tidigt bedöma huruvida eventuella säkerhetsaspekter faktiskt kan ha en påverkan på om detta är den lämpligaste kandidaten för jobbet. En person med problematisk historik med – och inställning till – djur kanske inte ska anställas för att ha hand om försöksdjur, trots lysande andra formella meriter, till exempel. Följ lokala föreskrifter och rutiner och ställ hellre en fråga för mycket än en för lite. I detta sammanhang kan jag nämna att Fredrik Bexell är säkerhetschef vid LU och Julia Edgerton vid arbetsgivarstöd jobbar med säkerhetsaspekter inom HR.

Med önskan om en utomordentligt trevlig helg!

Eder migrationskoordinator

22 mars, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Äldre inlägg