Visa rutor

Den som väntar på något gott… Pop-up stationer även i Brasilien, Hong Kong och Taiwan!

Succé! Nu aviseras även pop- up stationer för id-kontroll i Brasilien, Hong Kong och Taiwan. Se dessa länkar för mer information om tid och plats:

Pop-up – Sweden Abroad

Pop-up ID and passport check HK – Sweden Abroad

Rörande Taiwan skriver ambassaden i Bangkok:
Applicants are requested to bring:

 • passport (if not instructed to show more documents), and
 • control number with the Migration Agency
  Applicants who have applied for a residence permit but have not yet been requested by the Migration Agency to show their passport, can still visit the POP-UP and a check will be conducted for these applicants.
 • The control of documents takes around 10 minutes per applicant.
  Date and time
  December 4 between 09.00-12.00 and 13.00-16.00. No prior booking is needed.
  Location
  Business Sweden
  Room 2406 International Trade Building
  333 Keelung Road
  Sec. 1
  11012 Taipei

  Questions regarding the POP-UP can be sent to migration.bangkok@gov.se.

Glad fredag!

Eder Migrationskoordinator

24 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny omgång pop-up stationer i Nordamerika inför VT- 24 och förlängt massflyktsdirektiv (igen)

Hej i novembermörkret!

Det var ett tag sedan det kom en uppdatering från mig. Anledningen är att migrationsarbetet rullar på ganska stabilt utan några större dramatiska svängningar. Men nu är det dags för en uppdatering!

Det kan vara bra att känna till att det kommer ordnas nya pop-up stationer i Nordamerika där folk som är lagligen bosatta i USA eller Kanada (OBS: inte turister) kan komma för att visa sina pass så att Migrationsverket kan utfärda uppehållstillstånd. Alla som ansöker om studie-, forsknings- eller arbetstillstånd måste uppvisa pass. Det krävs inte att man först får besked från Migrationsverket att det är dags att uppsöka en diplomatisk beskickning eller pop-up station, utan personen kan på eget bevåg, efter ansökan om uppehållstillstånd, uppsöka nedanstående stationer. Det som är viktigt att poängtera är att om man ansöker om uppehållstillstånd på andra grunder än studier, forskning eller arbete (t.ex. familjeanknytning) så måste man fortfarande besöka ambassaden i Washington för intervju och biometrisk kontroll. Nedan följer datum och plats för pop-up stationerna:

 • Vancouver, The University of British Columbia
  December 1, details: Pop-Up at UBC – Sweden Abroad
 • San Francisco, University of California Berkeley
  December 2 between 8:30 am – 3:30 pm
  1995 University Avenue, Berkeley, CA (Classroom 213) 
 • Los Angeles, Honorary Consulate of Sweden in Los Angeles
  December 3 between 9:00 am – 4:00 pm
  11766 Wilshire Boulevard, suite 250, Los Angeles, CA
  (appointment by email required for entry, due to building security regulations, via: losangeles@consulateofsweden.org
 • Chicago, Honorary Consulate of Sweden in Chicago
  December 6 between 9:00 am – 4:00 pm
  150 N Michigan Ave 19th floor, Chicago, IL
  (appointment by email required for entry, due to building security regulations, via: chicago@consulateofsweden.org
 • Boston, Honorary Consulate of Sweden in Boston
  December 7 between 9:00 am – 4:00 pm
  295 Devonshire Street, 2nd floor, Boston, MA
  (appointment by email required, via: visa.washington@gov.se

Jag är medveten om att det finns ett stort intresse för liknande lösningar i andra delar av världen än Nordamerika. Arbete i denna fråga fortgår alltjämt och jag har stor tilltro och optimism att det kommer att rullas ut en bra lösning på det hela. Men det tar tid. Undertecknad har möte med representanter från Migrationsverket och SUHF varje torsdagsmorgon där vi stöter och blöter gemensamma problem. Effekterna av passkravet är en sådan fråga som avhandlas i denna samverkansgrupp, så frågan är på inget sätt glömd.

I övrigt förlängs massflyktsdirektivet (kanske föga förvånande) med ett tredje år. Det sägs att tre år är “maxgränsen” för massflyktsdirektivet, så vi får se vad som händer efter mars 2025. EU fattar beslut om förlängning av skydd för flyktingar från Ukraina – Regeringen.se Yours truly bevakar naturligtvis.

Bästa!

Eder Migrationskoordinator

22 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Uppdaterad information kring registrering av utländskt bankkonto

Hej!

För ett par veckor sedan uppmärksammade Ekot svårigheterna för studenter och forskare att öppna bankkonto efter en undersökning som UHR gjort. Bland annat kan man höra Lotta Rosenfeldt från KTH, som medverkar i Euraxess-nätverket tillsammans med Erik och mig. Frågan är högst aktuell på alla lärosäten i Sverige och det diskuteras i många olika forum. Jag får en hel del input från er, som jag tar vidare både internt och med mina Euraxess-kollegor. Det är en svår situation med medarbetare som riskerar att inte få lön i tid kombinerat med skärpta regler för bankerna att förhålla sig till, bland annat gällande penningtvätt. Men vi gör vad vi kan för att påverka och underlätta. Ni kan höra inslaget här.

Ville också passa på att informera om att Swedbank har uppdaterat sin lista över vilka handlingar man ska ha med sig när man registrerar utländskt bankkonto, du hittar den uppdaterade informationen här.

Mvh Karin.

21 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

SINK

Hej denna regniga torsdagseftermiddag i november!

Jag har den senaste tiden fått en del frågor kopplat till SINK-ansökningar, bland annat långa handläggningstider, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Tillsammans med representanter från Skatteverket har olika sätt att bemöta detta diskuterats. Nedan hittar du en skrivelse som vi på sektionen även förmedlat till kontaktpersoner på fakultetsnivå som hanterar Primula – och lönefrågor.

Sektionen HR har fått information om att långa handläggningstider hos Skatteverket avseende SINK-ansökningar skapar problem, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Detta kan medföra att beslut för exempelvis 2023 fattas av Skatteverket först under 2024 och risken finns då att beslutet inte godtas av SSC och då behöver ny ansökan skickas in avseende 2024 med ny handläggningstid.

Sektionen HR har varit i kontakt med Skatteverket som har meddelat att p g a de långa handläggningstiderna och den problematik det kan medföra när det närmar sig årsskifte kan man hänvisa till det i sin SINK-ansökan och även skriva i ansökan att man önskar att Skatteverket i sitt beslut tydligt anger att beslutet gäller för utbetalningar både innevarande och nästa år, t ex att beslutet ska gälla för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024. Det är även viktigt att det av Skatteverkets beslut framgår under vilken period arbetet är utfört, t ex att beslutet från Skatteverket gäller arbete utfört 230101-231231 men för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024.

Skatteverket meddelar även vidare att för att säkerställa att Skatteverket fattar beslut enligt förslaget i ansökan finns även möjlighet att kontakta den handläggare hos Skatteverket som har tilldelats ärendet och stämma av att det kommer att framgå av beslutet att det kommer att avse både utbetalningsår 2023 och 2024.

Mvh Karin.

9 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Webinarium med Skatteverket med anledning av nya lagen om samordningsnummer

Hej!

Den 14 december bjuder Euraxess och Skatteverket in till webinarium med anledning av nya lagen om samordningsnummer. Frågor om folkbokföring och SINK kommer också kunna beröras. Detta event görs i samarbete med Lunds universitet.

Mer information, anmälan och möjlighet att skicka in frågor på förhand hittar du här .

Just nu genomför Skatteverket en undersökning gällande hanteringen av SINK. Ta chansen att svara på nedan enkät och var med och påverka. Av erfarenhet genom en hel del kontakt med Skatteverket på senaste tiden, så vet jag att synpunkter tas väl om hand om.

Tyck till om ansökan om SINK!

Just nu behöver vi hjälp av dig som har eller ska ansöka om SINK. Genom att svara på några frågor hjälper du oss att förstå hur vi kan göra ansökan enklare.

Vi på Skatteverket som analyserar enkäten kan inte veta vem du är utifrån dina svar. Enkäten tar cirka tre minuter att besvara. Du hittar den här.

Mvh Karin.

6 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Nytt ärendehanteringssystem hos Alfa

Hej!

I våras skapades en arbetsgrupp kring arbetet med upphandling av relocationstjänster och i samband med det samlade jag även in information från er ute i verksamheterna kring vilka faktorer som är viktiga gällande leverantör av relocation. Där framkom en önskan om ett mer användarvänligt ärendehanteringssystem hos den leverantör som vann upphandlingen. Sagt och gjort, detta skrev vi med som ett krav i annonsen.

Nu har Alfa lanserat sitt nya ärendehanteringssytem, Mai Relo. Det kommer främst vara av värde för dig som arbetar frekvent med anställning av internationella medarbetare att få kunskap i detta system.

Det finns två datum tillgängliga för att få en genomgång av systemet, läs mer och anmäl dig här.

Önskar en fin helg!

Mvh Karin.

27 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Välkomstdag för nya internationella medarbetare

Hej!

Nu finns det möjlighet för nya internationella medarbetare att anmäla sig till välkomstdag den 26 januari. Rektor samt andra funktioner och verksamheter deltar. Sprid gärna detta till nya kollegor så att vi blir ett gott gäng på välkomstdagen, undertecknad kommer att vara konferencier 🙂 Länk nedan!

New employee at Lund University? Welcome! | Staff Pages

Mvh Karin.

19 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

2 Kommentarer Lämna en kommentar

Nytt avtal med Alfa

Hej!

Från och med 1 oktober, så har vi ett nytt avtal inom relocation på plats. Som jag skrivit om tidigare, så kommer det fortsatt att vara Alfa Mobility som är vårt upphandlade företag. 

Det nya avtalet innebär att Alfa lanserar ett nytt ärendehanteringssystem, där både ni samt medarbetaren kan logga in för att bland annat se processen i ett migrationsärende. För er som rekryterar internationellt ofta och är intresserade av att få en genomgång av det nya systemet, så kommer det finnas möjlighet till detta i slutet av november, återkommer med exakt tid.

Det nya avtalet innebär också ett förtydligande gällande Migrationsverkets avgifter i samband med ansökan om ett uppehållstillstånd, det som Alfa benämner som ”Govermental fee”. Dessa ska bekostas av den flyttade kandidaten (inklusive eventuella medföljande). Detta för att de i vissa fall är avdragsgilla och för att vi ska ha en gemensam hållning kring detta på LU.

Den 26 oktober kl. 13.00 så får ni möjlighet att höra en presentation med Alfa samt nätverka och ställa frågor. Från Alfa kommer Fredrik Carlstedt, Senior Sales Executive, Iwona Tattersall, Regional Destination Manager South samt medarbetare inom Immigration Services att delta. 

Klockan 13.00-14.30 på Ingvar Kamprad Design Center, LTH, Stora Hörsalen, Sölvegatan 26.

Anmälan här

Jag har fått mail från flera av er som uppmärksammar långa handläggningstider nu hos Skatteverket vid ansökan om samordningsnummer. Jag har varit i kontakt med central funktion hos dem och de hänvisar till att längre handläggningstider har att göra med nya lagen som trädde i kraft 1 september. Vi hoppas på att de inom kort får läget under kontroll.

Mvh Karin.

2 oktober, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Tips om webinarium avseende nya arbetstillståndsprocessen

Human Entrance har webinarium om den nya arbetstillståndsprocessen den 17e oktober. Gratis, som det får förstås! Tips till alla som arbetar med internationella medarbetare som kan komma att söka arbetstillstånd. Länk nedan.

https://events.teams.microsoft.com/event/5cdabe8e-d187-45ac-a84c-57a53ad5c483@a9ed2f69-c13b-4b63-ac1d-2f5ffd1d2362

Trevlig helg!

Eder migrationskoordinator

22 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Utrullningen av det högre lönegolvet för arbetstillstånd

Halloj alla migrationsentusiaster!

Nu är det höst och med det kommer utrullningen av det nya, högre, lönegolvet för arbetstillstånd. Tidigare har det talats om ett nytt lönegolv runt 26.500 kr i månaden för att kunna beviljas arbetstillstånd. Detta lönegolv kommer för 2023 istället att hamna på 27.360 kr/ månad. Detta då lagstiftningskravet utgår ifrån en procentsats (80%) av medianlönen, som alltså ändras år till år. Regeringens “målsättning” (?) [undertecknads egen anmärkning] är att det nya kravet ska gälla från och med den 1 november 2023. Vanan trogen meddelar regeringen och Migrationsverket inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att den som redan har ansökt om arbetstillstånd men inte fått sitt beslut före 1 november, måste ha en lön på minst 27 360 kronor om Migrationsverket fattar beslut efter 1 november. Det gäller även vid ansökan om förlängning av tillstånd. Läs mer om detta här Migra­tions­verket förbe­reder för höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare – Migrationsverket.

Eder migrationskoordinator

20 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg