Uppdatering: vad händer på migrationsfronten? + information om forskarskatt

Hej vänner!

Här kommer ett gemensamt inlägg från oss, där Erik inleder med migrationsuppdatering och Karin fortsätter med information om forskarskatt.

Efter år av frustration och känslan av att tala för döva öron, kom till slut SOU:n om nya regler för arbetskraftsinvandring med mera för två veckor sedan (här finns den i sin helhet). Det är en rätt maffig bibba på över 400 sidor där en särskild utredare har analyserat hur ett nytt och effektivt system för arbetsmarknadsprövning kan utformas. I detta ingår diverse frågor om migrationsprocessen för tredjelandsmedborgare, även de som inte får ”rena” arbetstillstånd, utan exempelvis uppehållstillstånd för studier, forskning, anknytning mm. Och TILL VÅR GLÄDJE föreslår utredaren att en rad ändringar, som i mångt och mycket är det vi har skrikit på barrikaderna om i åratal. Allt för att göra det lättare att attrahera och behålla högkvalificerad kompetens. Ändringarna inbegriper:

  • Att barn till forskare ska kunna söka och beviljas uppehållstillstånd inifrån landet.
  • Att man ska kunna gå från ett jobbsökartillstånd tillbaka till ett ”akademiskt” tillstånd för studier eller forskning inifrån landet. (i praktiken kan detta exempelvis innebära en nödvändig brygga mellan mastersstudier och doktorandstudier, eller mellan doktorandstudier och forskning)
  • Att lönetröskeln som föreslås införas för arbetstillstånd inte ska gälla de som har UT för att söka arbete, för studier eller för forskning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025 och ska föregås av gedigna remissrundor. Svensk lagstiftning fäster generellt stor vikt vid förarbetena, så även om detta bara är förslag än så länge, så finns det goda skäl till optimism. Vi ska också se till att analysera dessa förslag i grunden, så att de inte får oanade och onödiga negativa följder (typ: jättebra att barn till forskare föreslås kunna få uppehållstillstånd inifrån landet, men övriga familjemedlemmar då? Varför inte tillåta ett statusbyte mellan studietillstånd till att bli familjemedlem till en forskare?). Remissvaret från LU:s sida kommer att beredas formellt av Sektionen HR, men undertecknad från Externa Relationer kommer att vara delaktig i utformandet.

Överlag tycker jag att det är medvind i migrationsseglen nu! Ovanstående förslag kommer att underlätta mycket för vår verksamhet och våra internationella kollegor. Jag får intrycket av att nuvarande regering lyssnar på våra behov och att viljan att attrahera och behålla kompetens står högt på agendan. Därtill har Migrationsöverdomstolen nyligen öppnat för en lättnad av försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd, som jag har skrivit om här. Good news all around! 

I måndags deltog vi på ett möte tillsammans med Finansdepartementet, som önskade prata med oss om reglerna kring expertskatt (det vi känner som forskarskatt). Anledningen till att de ville prata med oss, är på grund av att LU är ett av de lärosäten som har rekryterat flest utländska forskare de senaste åren samt att vi har lämnat remissvar kring tidigare ändringar av expertskattereglerna. Under mötet diskuterade vi bland annat problem och möjligheter vid rekrytering av utländska kvalificerade forskare, möjliga praktiska erfarenheter av expertskattereglerna och eventuella förslag om hur reglerna kan förbättras.

Det blev ett gott utbyte av information kring expertskatten, vilken vi har förstått kan vara svår att navigera kring. Här kommer några punkter för att förhoppningsvis förtydliga något:

  • Ett vanligt missförstånd är att reglerna bara skulle vara till för professorer, vilket inte stämmer. Biträdande lektorer och även postdoktorer kan beviljas expertskattelättnader om de har arbetat ett par år efter sin disputation.
  • Expertskattelättnader kan även beviljas för personer med tillsvidaretjänst.
  • När man funderar på att ansöka om expertskattelättnader är det viktigt att kontrollera att personen inte har varit skatterättsligt bosatt i Sverige under de senaste fem åren.
  • En annan viktig sak att komma ihåg är att ansökan om expertskatt måste göras senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjas.

Sammanfattningsvis: uppmana era kollegor att söka, även om ni känner er osäkra.

Det var allt för denna gång, ha det fint!

Eder Migrationskoordinator & HR-specialist. (Karin hälsar att det var mycket trevligt att se så många av er igår på HR-dagen!)

1 mars, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade