Om kopia av Migrationsverkets beslut om uppehålls- och arbetstillstånd

Just nu är det verkligen en utmaning att hålla humöret uppe. Tur för oss att vi har Erik, som strävar på med de aldrig sinande migrationsåtagandena. Idag får ni inte mindre än två bloggposter, som väl i sak är ungefär så roliga som blöta filtar, men som vi ändå behöver… lyfta. Hänga. Vädra. Släpa. Eller i alla fall förhålla oss till. Det första handlar om varaktigt bosatt (igen). Det andra:

Migrationsverket skickar inte längre ut kopia på beslut om uppehålls- eller arbetstillstånd till LU, enbart till individen.

Det fanns en motivering till detta, men jag misslyckades med att förstå den. Kanske det hade med GDPR att göra (konstigt att det kommer först nu då)? Migrationsverket föreslog att vi skulle  ta fram en fullmakt, som den sökande kan skicka med sin ansökan och som möjliggör för Migrationsverket att skicka kopia på beslutet till rätt funktion vid LU.

Varför det är så viktigt för er att ha en kopia på beslutet? Annars har ni inte underlag för att fatta beslut om anställning.

Om det finns en mall till fullmakt, så att ni alla slipper producera en egen? Erik har tagit fram ett förslag som ska tröskas genom diverse grupperingar. När jag har den, har ni den.

15 november, 2021