Ny proposition om förutsättningarna för ukrainare under massflyktsdirektivet att stanna i Sverige efter mars 2025!

Hej vänner!

Justitiedepartementet har nyligen släppt en proposition med titeln “Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”. Eftersom utbrottet av kriget i Ukraina var den första gången som EU-direktivet om tillfälligt skydd aktiverades handlar alltså denna proposition, i nuläget i alla fall, uteslutande om ukrainare som är här under massflyktsdirektivet. Propositionen föreslår en mängd lättnader och förbättringar för dessa personer, exempelvis att det ska bli lättare för dem att folkbokföra sig. Men för vår del är det också högst relevant att propositionen föreslår att en helt ny typ av uppehålls- och arbetstillstånd för denna grupp ska kunna sökas och beviljas inifrån landet – ett uppehållstillstånd “efter tillfälligt skydd”. Tillståndstypen ska kombineras med ett arbetstillstånd. På så sätt kommer ukrainare under massflyktsdirektivet kunna vara kvar och arbeta vidare i Sverige efter massflyktsdirektivets utgång i mars 2025, utan att behöva lämna landet för att sköta sin migrationsprocess därifrån.

Med detta sagt finns det fortfarande en del frågetecken som ska stakas ut. Det är jättebra att denna uppehållstillståndstyp instiftas, men kommer den kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd? (Min nuvarande och högst hastigt formulerade analys är: troligen inte. Men vi får se). Kommer man kunna göra ett statusbyte från denna uppehållstillståndstyp till andra typer av uppehållstillstånd inifrån landet, eller kommer den nya tillståndsgrunden effektivt innebära en migrationsrättslig återvändsgränd? Detta är frågor som vi får bevaka allteftersom.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1a november 2024. Ni kan läsa mer om propositionen här: Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd – Regeringen.se

Med önskan om en alldeles utomordentligt trevlig helg,

Eder migrationskoordinator.

31 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade