Ny(-ish) kollega, three cheers!

Dags att presentera ännu en kollega till både mig och er: Ellen Karlsson heter hon och Ellen presenterar sig såhär:

“Jag arbetar sedan mars 2021 med internationaliseringsfrågor som del av mitt uppdrag tillsammans med Åsa och är delprojektledare för action 6 inom HR Excellence in Research- projektet. Delprojekt 6 inom HR Excellence syftar till att tydliggöra on-boarding-processen med fokus internationella medarbetare. Utöver detta arbetar jag även med systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering, SFAD, på universitetsgemensam nivå. Jag har arbetat på Lunds universitet sedan februari 2020 och arbetade fram till och med februari 2021 med projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling.”

Det är kul med en ny kollega, men nya ögon på befintligt material och arbetssätt. Ellen fokuserar på frågor som rör ”mottagande”-aspekter (eftersom det passar så bra med projektet ovan). Har ni alltså förbättringsförslag t ex vad gäller information på webb eller i broschyrer, hör gärna av er!

Ett kort och omuntert PS i denna bloggpost: Handläggningstiderna för att få svenskt personnummer (alltså bli folkbokförd i Sverige, vilket en blir om en ska vistas här i fler än 366 dagar) är fortsatt långa. Långa as in 18-22 v e c k o r. Ständigt dessa nummer….

26 maj, 2021