I väntan på besked om massflyktsdirektivet

Hej vänner!

Massflyktsdirektivet har förlängts till mars 2025. Det innebär att direktivet nu är inne på sitt tredje och sista år, utan möjlighet till vidare förlängning. “Vad innebär detta då för alla ukrainare som är här?”, undrar nog alla i branschen. Och tyvärr är denna fråga fortfarande höljd i dunkel. Det vi vet är att ukrainarna som är här under massflyktsdirektivet tyvärr, enligt rådande regelverk, inte tillåts att byta tillståndsgrund inifrån landet överhuvudtaget. Undantaget är att de nu kan ansöka om asyl och få deras anspråk härom utredda (tidigare inhiberades alla asylärenden rörande Ukraina). Vidare har regeringen meddelat att den undersöker frågan och kommer att kontakta alla ukrainare som har uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet om vad de kan/bör/ska göra inför utgången av direktivet i början av mars 2025. Fram till dess har alla ukrainare som kan uppvisa tillstånd under sagda direktiv rätt att arbeta fritt i Sverige. Det finns inga begränsningar vad gäller anställningsform, yrke, arbetstid, lön o.s.v..

För mer information, se Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet för dig från Ukraina – Migrationsverket

Fortsatt is i magen, alltså.

Eder migrationskoordinator

10 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade