Besked från Migrationsverket om anställningsintyg för doktorander

Halloj vänner!

Det verkar som om undertecknad tog med Umeå-klimatet till Skåne… Ber om ursäkt för det!

När jag och Louise hade möte med Migrationsverket för två veckor sedan hade beslutsfattargruppen i Umeå ett medskick till oss på LU. Tydligen har de sett att vi har en tendens att ange exakta slutdatum för anställningen i våra doktoranders anställningsintyg, när de ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier för första gången. Detta är mindre bra, eftersom Migrationsverket då binds till att bara utfärda tillstånd till och med detta datum, vilket i sin tur kan medföra kortare tillstånd än fyra år, i det fall handläggningen har dragit ut på tiden. Om vi istället formulerar oss i stil med “anställningen beräknas pågå i minst fyra år” (vilket också är i linje med existerande mall mall_anstallningsintyg_doktorander_230515.doc (live.com)), så kan Migrationsverket ge tillstånd för fyra år från och med beslutsdatum, även om handläggningen blir något fördröjd och startdatum måste justeras.

OBS: ovanstående gäller specifikt för förstagångsansökningar. När det kommer till förlängningsansökningar måste exakt slutdatum framgå!

Fridens liljor,

Eder Migrationskoordinator

23 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade