Att nyttiggöra statistik (och nätverk)

Om jag hade varit en av de tappra själar som varje termin troget inrapporterar statistik till Euraxess, så hade jag muttrat för mig själv: ”Jaja, men vad händer med dessa siffror? Är det någon som ens tittar på dem, gör något med dem?”

Faktum är att jag är en av de där tappra själarna. Och nej, någon direkt återkoppling från EU-kommissionen (Euraxess-basen) får vi kanske inte. Men jag vill ändå tro att EU-initiativ som tagits för att göra det lättare för forskande och undervisande personal att flytta på sig inom Europa, kanske ändå (också) vilar på siffror, våra siffror. Student- och forskardirektivet (blev lag i Sverige 1.1 2020), biljardbudgeten för Horizon Europe, som ska kroka arm med European Research Area (ERA)… Bara för att få ett europeiskt perspektiv, alltså, inte enbart mitt varma tack för ert jobb.

Om vi på sektionen HR tittar på era siffror? Klart vi gör. Med era siffror i ryggen var det t ex lätt att prioritera vilken information som behöver förtydligas på HR-webben. Vi har också försökt påverka andra myndigheter att göra sin respektive information för internationella medarbetare tydligare – ett sådant exempel på där vi faktiskt lyckats är skatteverket (mer om det i kommande bloggpost) och Statens tjänstepensionsverk (SPV).

En sak som vi sett har förändrats i o m att Lund International Citizen Hub kom igång och kör sina uppskattade events och jobbsökarprogram (målgruppen medföljande) är era ”vikande siffror” som rör ”dual career”. Och ni vet att hela universitets- och högskolesverige är avundsjuka på oss att vi har ”hubben”. De inom svenska Euraxessnätverket som inte har en ”hub” har startat ett jättebra initiativ. Seminariet nedan riktar sig dels till er, dels till internationella medarbetare och dels till medföljande, så sprid gärna!

Seminar about Family law

29 September 15:00-17:00

This web based seminar will introduce the basics of Swedish International law and there will be examples on the application of law in international circumstances. Be aware of unexpected rules regarding your private life as well as of your work, studies or other aspects of your stay in a new country. All kinds of questions might affect you regarding matters of marriage, divorce, custody and inheritance as well as matters of labour law, residence, citizenship and permits.

The webinar is organized by the University of Uppsala.

Link for registration

A series of webinars has been put together by the Swedish EURAXESS network. Thanks to cooperation within the network, a EURAXESS Centre will share a virtual activity aimed for spouses. In most cases researchers are welcome to join as well. The webinars are open for participants from universities within the Swedish EURAXESS network.

More information at https://www.euraxess.se/sweden/information-and-assistance/family/dual-career-and-spouse-support

6 september, 2021