Viktigt om anställningsförfarande under perioder då tredjelandsmedborgaren inte har ett giltigt uppehållstillstånd

Skulle jag blogga mitt i decemberhetsen om det vore ”bad news”? Nej. Skulle jag sitta och nynna  ”tänd ett ljus och låt det brinna…för det är möööörkt nu, men det blir ljusare igen” medan jag redigerar text? Ja. För jag är rimligt säker på att vi kommer att höra en kollektiv suck av lättnad över följande förtydligande från Erik & arbetsrättsjurist Henriette.

Vi har fått många frågor från verksamheten kring huvudregeln att vi inte ”får” fatta beslut om anställning om medarbetaren från tredjeland vid stunden inte innehar ett giltigt uppehållstillstånd. Det kan till exempel handla om situationen där en anställning hinner gå ut under tiden som den anställda väntar på att Migrationsverket ska fatta beslut om en förlängning av ett utgånget tillstånd.

Men det finns dock ett antal situationer där ett undantag från denna huvudregel kan göras. De flesta situationerna då en person är undantagen kravet på arbetstillstånd regleras i 5 kap. 2 § utlänningsförordningen. Det är ett snårigt regelverk som dessutom kompletteras av vissa andra bestämmelser i andra lagar. Om (när?) det råder tveksamhet kring huruvida en person är undantagen kravet på arbetstillstånd eller i övrigt kan anställas utan att vid stunden ha ett giltigt uppehållstillstånd, kontakta migration@er.lu.se för vidare rådgivning.

Oavsett: Ansvarig HR-funktion och/eller chef måste i alla lägen försäkra sig om att det i det individuella ärendet finns en rätt att vistas i landet och att arbeta, men detta är alltså inte nödvändigtvis synonymt med att det måste finnas ett giltigt uppehållstillstånd för att man ska kunna skriva ett anställningsbeslut.

Med tanke på de jättelånga handläggningstiderna hos Migrationsverket den här hösten, kanske särskilt när det handlar om förlängningsansökningar, är i alla fall jag oerhört lättad över att det trots allt finns en ”crack in everything, that’s where the light comes in”.

Glöm inte att anmäla er till HR-frukost på tema Internationalisering den 15 december (9.00-10.30, på zoom) och framförallt skicka in era frågor till mig i förväg. Blivit av med inbjudan? Maila mig om länk etc.

7 december, 2021

Inlägget postades i

Allmänt INLU