Vikten av samstämmig dokumentation och korrekta intyg i uppehållstillståndsärenden (särskilt för doktorander)

Hej denna strålande torsdag!

Som vi adresserat tidigare här i bloggen, så har Migrationsverket långa handläggningstider. Därför är det viktigt att det blir rätt från start, för att förhindra ännu längre väntetider. Migrationsverket har identifierat något av ett mönster vad gäller motstridig dokumentation i våra ansökningar om uppehållstillstånd för doktorandstudier. Specifikt handlar det om att antagningsbeslut som är daterade ett visst datum är motstridiga i förhållande till bifogade studieintyg som gör gällande att antagning skedde vid ett annat datum. Detta gör att Migrationsverket inte vet vilket dokument som är att betrakta som antagningsbeslutet eller när antagning faktiskt skedde.

Motstridig dokumentation i enlighet med det ovan sagda gör att Migrationsverket ofrånkomligen kommer att behöva komplettera ärendet, vilket förlänger handläggningstiden avsevärt (lagkraven om längsta handläggningstid gäller bara för ärenden som inte behöver kompletteras). Det är därför viktigt att noga granska ansökningar och dokumentation som lämnas in för att säkerställa att dokumentationen är korrekt och samstämmig, då vare sig vi eller den vi antar vill ha längre handläggningstider än nödvändigt.

De ärenden som vi har kännedom om i detta sammanhang har Alfa varit inkopplade i. Vi kommer därför även att lyfta detta med dem vid möte inom kort.

Eder Migrationskoordinator,

Erik

24 mars, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *