Utvidgning av Massflyktsdirektivet

Hej i vårsolen!

Regeringen har beslutat att utvidga Massflyktsdirektivet till att även inbegripa de som lämnade Ukraina månaderna innan krigets utbrott. Specifikt innebär utvidgningen att de som har rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022 också kan kvalificera sig för tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen. Denna ändring träder dock i kraft först den 26 april 2022. Se Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet – Regeringen.se för mer information.

Som vi tidigare har rapporterat om så kommer ett uppehållstillstånd enligt ovanstående med rätt att arbeta och det utfärdas också mycket snabbt efter ansökan. Om ni har kontakt med medarbetare eller övriga som kom till Sverige innan kriget och som hittills inte har kvalificerat sig för Massflyktsdirektivet, så kan detta detta vara mycket nyttig information för dem att få. Det kan vidare vara en öppning för att kunna anställa en person som tidigare saknade sådan rätt att arbeta. Men rätten att arbeta och vistas i Sverige måste alltid noga kontrolleras (genom att granska uppehållskort/ pappersbeslutet om uppehållstillstånd) inför beslut om anställning, precis som vanligt.

Allt gott,

Eder Migrationskoordinator

12 april, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade