Utrullningen av det högre lönegolvet för arbetstillstånd

Halloj alla migrationsentusiaster!

Nu är det höst och med det kommer utrullningen av det nya, högre, lönegolvet för arbetstillstånd. Tidigare har det talats om ett nytt lönegolv runt 26.500 kr i månaden för att kunna beviljas arbetstillstånd. Detta lönegolv kommer för 2023 istället att hamna på 27.360 kr/ månad. Detta då lagstiftningskravet utgår ifrån en procentsats (80%) av medianlönen, som alltså ändras år till år. Regeringens “målsättning” (?) [undertecknads egen anmärkning] är att det nya kravet ska gälla från och med den 1 november 2023. Vanan trogen meddelar regeringen och Migrationsverket inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att den som redan har ansökt om arbetstillstånd men inte fått sitt beslut före 1 november, måste ha en lön på minst 27 360 kronor om Migrationsverket fattar beslut efter 1 november. Det gäller även vid ansökan om förlängning av tillstånd. Läs mer om detta här Migra­tions­verket förbe­reder för höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare – Migrationsverket.

Eder migrationskoordinator

20 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade