Uppdatering rörande mål om forskarbebis som har drivits av Centrum för Rättvisa

Hej mitt i semesterperioden! Egentligen hade jag inte tänkt att uppdatera bloggen så här mitt under prime semestersäsong, men ja… migration never sleeps, som ni vet.

I veckan avgjordes ärendet rörande forskaren från KI vars barn ansökte om uppehållstillstånd inifrån landet. Media har rapporterat om ärendet i olika kanaler KI-forskares bebis utvisas – familjen riskerar att splittras | Tidningen Näringslivet (tn.se). Som bekant är Migrationsverkets hållning att familjemedlemmar till forskare inte kan få uppehållstillstånd inifrån landet, varför barnet utvisades. Ärendet, som är principiellt viktigt och som jag har talat om i diverse sammanhang, drevs i domstol av Centrum för Rättvisa och efter många turer och knappt två år av handläggning har nu beslut kommit i ärendet. En av barnets föräldrar (anknytningspersonerna) har under handläggningens gång fått permanent uppehållstillstånd, vilket plötsligt aktualiserar andra regler för familjeanknytning varpå tillstånd också kunde meddelas för barnet. Ni kan läsa mer om ärendet här: KI-forskarens dotter får stanna i Sverige – men nyfödda forskarbarn riskerar fortfarande utvisning  – Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se)

I individens fall är det såklart positiva nyheter. Men utifrån ett praxisperspektiv är det negativt att det efter så lång handläggning och flera andra liknande fall fortfarande saknas vägledande praxis om rättstillämpningen för just familjemedlemmar till forskare som ansöker om tillstånd inifrån landet. Detta är en fråga som måste lösas varför det är angeläget att ärenden överklagas och drivs i domstol.

Till dess att sagda efterlängtade praxis finns på plats får vi förutsätta att Migrationsverket fortsätter i samma hjulspår som innan och utvisar bebisar och andra familjemedlemmar till forskare som ansöker om uppehållstillstånd inifrån landet. Om ni i verksamheten hanterar ett ärende där sökanden måste ansöka om denna tillståndstyp och har den minsta tveksamhet kring vilka följder detta kan ha för oss som arbetsgivare, kontakta mig direkt.

Med förhoppning om att detta blir sista uppdateringen innan min egen semester säger jag: glad sommar!

Eder migrationskoordinator

11 juli, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *