Tre snabba

Hej vänner!

Tre snabba på migrationsområdet:

 1. Migrationsverket klarar tyvärr inte av ledtiderna som stadgas i utlänningsförordningen gällande myndighetens ärendehantering (se särskilt 4a kap. 1 §). Detta medför, som säkert är bekant, stora problem för oss som arbetsgivare och för individen. Många hör av sig till mig för att fråga om universitetet inte kan påskynda Migrationsverkets prövning på något sätt. I detta sammanhang är det mycket viktigt att respektera att Migrationsverket är den myndighet som har utsetts av riksdag och regering att hantera ärenden om uppehållstillstånd. Det är känsligt för oss som myndighet att lägga oss i en annan myndighets ärendehantering och man ska veta att en kontakt som anger att ett visst ärende bör “prioriteras” alltid kommer på bekostnad av ett annat ärende.
 2. EU har fattat beslut om att förlänga implementeringen av massflyktsdirektivet till och med 2024. Detta innebär att våra ukrainska medarbetare och studenter kommer att kunna stanna och arbeta kvar i minst ytterligare ett år utöver nuvarande tillstånd som har utfärdats under massflyktsdirektivet. Dock kommer dessa personer fortsättningsvis inte kunna folkbokföra sig enligt svensk lagstiftning, se 4 § 2 st. folkbokföringslagen. Migrationsverket tittar nu på hur själva förlängningsförfarandet praktiskt ska gå till. För mer information, se EU förlänger massflyktsdirektivet – Migrationsverket
 3. En ödmjuk påminnelse om att alltid anmäla anställningar av tredjelandsmedborgare till Skatteverket. Varje ny anställning ska anmälas. Våra skyldigheter som arbetsgivare i detta sammanhang framgår av 7 kap. 1 b § utlänningsförordningen.

Tjipp!

Eder Migrationskoordinator

18 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

5 comments

 1. Astrid Byrman

  Hej! Om att underrätta Skatteverket om anställning av tredjelandsmedborgare: det gäller alltså vid varje förlängning av en doktorandtjänst, t.ex.?

 2. erikk

  Halloj! Så fort det handlar om en “ny” anställning så ska det anmälas. Så ja, det skulle jag säga. Om personen omfattas av ett nytt anställningsbeslut så ska det anmälas. Bästa hälsningar,

 3. erikk

  PS: Hellre en anmälan för mycket än en för lite! DS

 4. Martina Angela Caretta

  Hej! Denna blogg är mest av intresse för utländska studenter och medarbetare. Varför skrivs den på svenska?

 5. erikk

  Hej! Tack för din fråga. INLU är ett nätverk för framför allt HR-personal vid Lunds universitet som på ett eller annat vis arbetar med internationell personal. Så tanken är att den främst är en kommunikationskanal gentemot HR; inte individen. Men jag kan också säga att vi i denna stund tittar på hur kommunikationen kring migrationsfrågor vid universitetet kan göras mer optimal. Språkfrågan är en aspekt som jag tar med mig i detta arbete! MVH / Erik

Kommentarsfältet är stängt.