Till er tjänst

Hej vänner!

De gångna veckorna har jag och den eminenta Karin Fälth funderat kring hur det migrationsrättsliga stödet bäst kan ges och kommuniceras ut till verksamheten. Klart är att det finns ett värde i att mötas och att vissa frågor bäst förstås genom samtal, diskussion och anpassad presentation av information för att möta de behov som finns ute i verksamheten. Det finns också ett värde i att de personer som regelverket avser (sökanden) är med i samtalet.

LTH har varit väldigt duktiga och agerat proaktivt på detta område. Detta har bland annat inkluderat att informera mig om vilken typ av migrationsrättslig information som efterfrågas och bjuda in mig till att hålla möten och presentationer för berörda parter (bland annat på den internationella dagen för forskarutbildningen). Jag tror att detta är en arbetsgång som ger mervärde både i förhållande till våra tredjelandsmedarbetare och för övriga i verksamheten som besparas mycket framtida arbete.

Därför vill jag be fakulteterna att fundera kring om det finns en möjlighet till ett samlat grepp om de mest relevanta migrationsrättsliga frågeställningarna som vi kan avverka genom att jag kommer ut till er där behoven finns. Finns det kanske en kommande workshop eller temadag kring internationalisering, där dessa frågor lämpar sig för att avverkas? Finns det kanske stora beröringspunkter mellan vissa fakulteter som gör att informationsinsatsen lämpligen ges till två eller flera fakulteter samtidigt? Återkom i så fall till mig, så ska jag se till att hjälpa på bästa sätt. Ni organiserar forumet; jag kommer och informerar.

Kort sagt, jag står till ert förfogande.

Eder Migrationskoordinator,

Erik

25 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade