Statistik Euraxess – Researchers in motions

Flera av er har säkert fyllt i enkäter tidigare angående statistik till Euraxess. Men för er som är nya och som en påminnelse till varför det är viktigt att alla ni som deltar i INLU-nätverket fyller i kommande enkät, så följer en text om detta. Tack på förhand till att ni tar er tid att fylla i enkäten, hör av er om ni har några funderingar!

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och har som syfte att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa. Det finns runt 600 EURAXESS-center i över 40 länder. Läs gärna mer om EURAXESS på den svenska portalen www.euraxess.se och på den gemensamma europeiska portalen https://euraxess.ec.europa.eu

Två gånger om året ber EURAXESS oss att skicka in statistik över antalet frågor som internationella forskare ställer på de olika universiteten. Resultatet använder de för att föra upp olika frågor på politisk nivå i Bryssel. Vi använder oss också av resultatet här på Lunds universitet för att fortsätta utveckla den service och det stöd vi ger till internationella forskare och till er ute i verksamheterna.

För att kunna skicka in svar från Lunds universitet som är så överensstämmande som möjligt, ber vi er om hjälp med att fylla i nedan frågeformulär som gäller perioden januari-juni 2022. Observera att det vi efterfrågar är antalet frågor ni har fått om respektive ämne från internationella medarbetare. Har ni inte fått någon fråga om ett ämne, så skriver ni noll. Vi behöver inga exakta siffror utan det räcker om ni estimerar antalet. Det är totalt 21 frågor och frågornas rubriker är lika för alla länder och formuleras av EURAXESS. Efter varje fråga, så finns en förklaring vad den innebär.

Här hittar du enkäten

Mvh Karin.

15 juni, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *