Snabbgenomgång av fri bevisföring och fri bevisprövning

Halloj i junivärmen!

Det är många som undrar över mallar, formulär och benämningen på olika typer av dokument. Ibland anförs det att Migrationsverkets digitala ansökningsformulär bara efterfrågar vissa typer av dokument, men inte andra och hur man ska hantera detta. I detta sammanhang är det viktigt att ha förståelse för principerna om fri bevisföring och fri bevisprövning. Dessa principer präglar svensk offentlig rätt och är centrala även i migrationsärenden.

Principen om fri bevisföring är att du har rätt att anföra vilken bevisning som helst till stöd för din talan. Denna bevisning kan inkomma via e-post, digitala formulär eller vanlig hederlig fysisk post (bevisningen ska dock helst vara skriftlig enligt förvaltningslagen. Sättet om du inkommer med din bevisning på kan också ha en påverkan på hur snabbt Migrationsverket kan ta ställning till den. Snabbast är ansökningar och dokument som kommer in genom digitala ansökningsformulär). Det spelar inte heller någon roll vilken rubrik som finns på eventuell bevisning. Migrationsverket kan inte ignorera viktig information om en persons anställning, för att denna presenteras i ett dokument som eventuellt bär rubriken “studieintyg”, eller liknande. Allt som inkommer till verket måste verket på något sätt ta ställning till. Hur verket sedan tar ställning till detta är upp till dem enligt principen om fri bevisprövning.

Det senaste har det varit viss diskussion om att Migrationsverkets formulär bara efterfrågar studieintyg och antagningsbeslut, medan LU också har som intern rutin att utfärda ett anställningsintyg (frågan som har uppstått då är om man på något sätt är förhindrad från att lämna in anställningsintyget?). Anledningen till varför Migrationsverket bara frågar om dessa två intyg är för att Migrationsverkets mallar för studieintyg också inkluderar uppgifter om eventuell anställning. Man är absolut inte förhindrad från att också lämna in andra intyg av relevans! Det som är viktigt är att dokumentationen, hur den än ser ut, ska klargöra sökandens rätt till tillstånd. I doktorandärenden är det då följande frågor som är av vikt: antagning, försörjning/ anställning, studieintyg, försäkring.

Vi ska dock, såklart, respektera och följa de riktlinjer som finns i möjligaste mån. I vissa fall kan det nämligen finnas mycket snävare krav kring vilken dokumentation som ska presenteras. Det givna exemplet är arbetstillståndsprocessen där ett underskrivet anställningsavtal ska finnas på plats när man initierar processen. Där finns det liksom inte så mycket utrymme för att skarva med dokumentationen.

Hoppas att detta klargjorde något.

Eder migrationskoordinator

15 juni, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *