SINK

Hej denna regniga torsdagseftermiddag i november!

Jag har den senaste tiden fått en del frågor kopplat till SINK-ansökningar, bland annat långa handläggningstider, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Tillsammans med representanter från Skatteverket har olika sätt att bemöta detta diskuterats. Nedan hittar du en skrivelse som vi på sektionen även förmedlat till kontaktpersoner på fakultetsnivå som hanterar Primula – och lönefrågor.

Sektionen HR har fått information om att långa handläggningstider hos Skatteverket avseende SINK-ansökningar skapar problem, särskilt i slutet av året eftersom handläggningstiden kan pågå över årsskiftet. Detta kan medföra att beslut för exempelvis 2023 fattas av Skatteverket först under 2024 och risken finns då att beslutet inte godtas av SSC och då behöver ny ansökan skickas in avseende 2024 med ny handläggningstid.

Sektionen HR har varit i kontakt med Skatteverket som har meddelat att p g a de långa handläggningstiderna och den problematik det kan medföra när det närmar sig årsskifte kan man hänvisa till det i sin SINK-ansökan och även skriva i ansökan att man önskar att Skatteverket i sitt beslut tydligt anger att beslutet gäller för utbetalningar både innevarande och nästa år, t ex att beslutet ska gälla för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024. Det är även viktigt att det av Skatteverkets beslut framgår under vilken period arbetet är utfört, t ex att beslutet från Skatteverket gäller arbete utfört 230101-231231 men för både utbetalningsår 2023 och utbetalningsår 2024.

Skatteverket meddelar även vidare att för att säkerställa att Skatteverket fattar beslut enligt förslaget i ansökan finns även möjlighet att kontakta den handläggare hos Skatteverket som har tilldelats ärendet och stämma av att det kommer att framgå av beslutet att det kommer att avse både utbetalningsår 2023 och 2024.

Mvh Karin.

9 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade