Om säkerställandet av rätt tillstånd/ information inför anställning

Hej vänner!

Det är många som frågar om vilken information vi behöver för att veta att någon har rätt att arbeta/ vistas här; d.v.s. vad som är tillräckliga åtgärder för att vi ska anses ha uppfyllt våra kontrollskyldigheter i rekryteringsförfaranden. I detta sammanhang är det många som tror att uppvisandet av ett uppehållskort är centralt, vilket oftast tyvärr inte räcker. Ett uppehållskort är bara ett bevis på att man har fått ett uppehållstillstånd, det är inte själva beslutet om uppehållstillstånd. Vidare framgår sällan all information vi behöver av själva uppehållskortet. Även om kortet ofta innehåller en markering om att man får lov att arbeta, så är detta inte alltid nog. Det kan vara så att man har ett arbetstillstånd som är knutet till en viss arbetsgivare och ett visst yrke, utan att det är rätt arbetsgivare eller yrke i förhållande till tjänsten vid LU!

Därav ska ni, som regel, se till att få hela pappersbeslutet som stadgar bedömningen av utlänningens rätt till uppehållstillstånd och huruvida personen överhuvudtaget har rätt att arbeta och om det eventuellt finns inskränkningar därom. Det räcker inte med endast förstasidan, hela beslutet behövs. Då detta dokument är helt avgörande för utlänningens vistelse i Sverige, ska de kunna prestera detta dokument. Om de, av oklar anledning, inte skulle ha dokumentet kan de begära ut det mycket snabbt och lätt via Migrationsverket.

Det finns några situationer där man har rätt att påbörja sitt arbete innan man har fått ett formellt beslut, t.ex. om man är medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till EES-medborgare. I dessa (något speciella) fall är det bara att höra av sig till mig för en avstämning om vi kan anställa vederbörande eller inte. Vad gäller britter som är här under utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU (Brexit, artikel 50), samt ukrainare som är här under massflyktsdirektivet, innehåller deras uppehållskort generellt så specifik information att vi kan anställa dem efter att de uppvisar adekvat kort. Vid minsta tveksamhet, hör av er!

Vad gäller EU/EES-medborgare så vet vi ju att de inte behöver uppehållstillstånd för att arbeta. Men de behöver åtminstone visa att de har rätt medborgarskap för att undantas dessa krav. Därav behöver ni be om att få se pass för dessa personer inför anställning.

När vi ändå avhandlar ämnet om ”due diligence”, så kan jag också passa på att nämna att jag tyvärr, med jämna mellanrum, nås av information om att någon duktig person har tagit kontakt med Migrationsverkets kundtjänst, som har gett helt fel svar. I detta sammanhang kan det vara bra att känna till att frågor om forskare och studenter generellt faller under speciallagstiftning i förhållande till ”vanligare” uppehållstillstånd och det verkar helt enkelt som att kundtjänsten inte riktigt har koll på detta. Och tyvärr verkar det finnas en viss kultur vid sagda kundtjänst att då chansa och säga något som kan vara fel, i stället för att säga att man inte vet. Återigen, det är bara att hojta till mig om man är osäker på någonting, så ska jag se till att vägleda rätt.

Eder Migrationskoordinator

27 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade