Om kompletteringar till Migrationsverket vid förändrade anställningsvillkor under pågående tillståndsprocess

Hej vänner!

Intresset för permanent uppehållstillstånd bland våra medarbetare är otroligt stort. Samtidigt är regelverket inte helt lätt att parera och universitetet har en smått oklar roll när det kommer till stöttning i individärenden, då det finns ett starkt personligt intresse för individen att få permanent uppehållstillstånd, samtidigt som man som arbetstagare är precis lika anställningsbar på ett tillfälligt tillstånd som man är på ett permanent dito.

Migrationsverkets handläggningstider är, som vi vet, katastrofalt långa. Därav händer det inte sällan att villkoren för en medarbetares anställning hinner ändras under tiden som ärendet om permanent uppehållstillstånd handläggs. Ofta rör det en medarbetare som hinner få fast tjänst under handläggningen av ett ärende där hen ursprungligen endast hade en tidsbegränsad tjänst till stöd för sin ansökan. Jag har kopplats in i flera ärenden där individen inte har meddelat Migrationsverket en sådan förbättring av sin anställning, varpå Migrationsverket avslår ansökan om PUT på grund av att sökanden – av vad som framgår i ansökan – inte har uppfyllt försörjningskravet. Detta är alltså helt onödigt och hade kunnat undvikas genom en enkel komplettering och att kontakt tas med handläggaren/ registrator vid Migrationsverket.

Det åligger individen att uppdatera Migrationsverket om dessa typer av utvecklingar. I det fall man har ansökt om PUT själv har LU ingen fullmakt och därav ingen rätt att företräda individen gentemot en annan part. Men det kan vara bra för HR att tänka på att individen kan gynnas avsevärt om hen uppdaterar Migrationsverket i det fall hen får fast tjänst. Lokal information om detta, där det är relevant, hade varit toppen. Ett litet utskick så här i början av veckan!

/ Eder migrationskoordinator

24 januari, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade