Om knepigheter i debatten

Hej vänner!

Under de gångna veckorna har vi kunnat läsa ett replikskifte mellan SULF och SACO å ena sidan Forskare flyttar om deras familjer inte får invandra (expressen.se) och regeringen Vi vill se fler invandrare med hög utbildning (expressen.se) å andra sidan. Ämnet är möjligheten för familjemedlemmar till forskare att invandra och Sverige som forskarnation (i ljuset av dessa migrationsfrågor). Plattformen är Expressen. SULF och SACO skräder inte orden och anger att Sverige inte längre är ett attraktivt forskarland för utländska doktorander och forskare.

“Så bra att ämnet tas upp i massmedia!”, kan man tänka. Men vad som är mindre bra är att debatten präglas av felaktigheter som tyvärr kan få läget att se dystrare ut än vad det är. I värsta fall spär det även på politisk polarisering och missförstånd i detta redan mycket missförstådda (och komplexa) rättsområde. SULF och SACO anger att regeringen nu vill skärpa anhöriginvandringen och begränsa för forskarnas familjemedlemmars att komma till Sverige. Reglerna för forskares familjemedlemmar är speciallagstiftning, lex specialis, och är inte samma sak som den allmänna anhöriginvandringen. Ingen i Euraxess-nätverkets migrationsgrupp har mottagit några signaler om att regelverket kring forskares familjemedlemmar skulle skärpas; tvärtom är signalen (och den uttalade målsättningen i Tidö-avtalet) att regeringen ska verka för akademin och undanröja märkliga hinder som präglar migrationsprocessen för denna högattraktiva arbetskraft. Därav var Euraxess tämligen förvånade över utspelen i Expressen och något frustrerade över att företrädare för akademin inte lyckas hålla en enad front. I SULF och SACOs anförande anges också exempel om personer som, i avsaknad av långsiktig anställning, har nekats permanent uppehållstillstånd. Det må så vara – och det är fullt legitimt att ha åsikter om ändringarna för permanent uppehållstillstånd som införlivades under 2021-men om sakfrågan är den praktiska möjligheten för forskare att ta hit sina familjer, så är detta en annan fråga. Det går alldeles utmärkt för forskare att få hit sina familjer, precis som förr. Detta har inte förändrats. Och om man efter flera år i landet inte kvalificerar sig till ett permanent uppehållstillstånd så får man ett nytt tidsbegränsat sådant (förutsatt att man uppfyller kraven för något av de tidsbegränsade tillstånden). Man får anta att skribenterna menar att de skärpta kraven för permanent uppehållstillstånd, i stort, slår mot Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation. Men då borde man säga det och inte få det att låta som om personer med uppehållstillstånd för forskning plötsligt kommer få sämre möjlighet till familjeåterförening. Det senare är inte korrekt och gränsar till sensationalism.

Det sorgligaste i sammanhanget är dock att en verkligt utsatt grupp, som alltid, alltid, alltid ska nämnas först och stå högst upp på dagordningen när reglerna för invandring av forskares familjemedlemmar diskuteras – forskarbarnen – lyser med sin frånvaro i debatten. I detta sammanhang har jag tagit kontakt med Justitiedepartementet och frågat vad som pågår där uppe i Stockholm egentligen. Svaret är att de utreder frågan (vilket verkar ta hundra år, när det bara är en liten bisats som ska petas in i nuvarande paragraf, men nåväl…). Jag har även tagit kontakt med SACO och SULF gällande skrivningarna i Expressen, varpå jag fick svaret att det är helt korrekt att eventuella ändringar i anhöriginvandringslagstiftningen “inte kommer påverka familjemedlemmar till de som har tillfälliga uppehållstillstånd för studier eller forskning då det styrs av ett särskilt regelverk som bygger på EU-direktiv”. Gott att vi är på samma våglängd så långt.

Jag tvekade inför att skriva något om denna debatt, eftersom alla naturligtvis har rätt att yttra sig hur och när de vill i media (så länge yttrandefrihetens gränser inte sätts på prov), men mot bakgrund av att vi eventuellt kan ha forskare som blir oroliga av det hela tyckte jag att det var på sin plats med ett klargörande här. Överlag är det alltid bra att sätta sig in i det som diskuteras och att idka kritiskt tänkande, särskilt när det kommer till ett område som präglas av mycket åsikter och ja, faktiskt känslor.

Med önskan om en solig och smarrig våffeldag i helgen!

Eder migrationskoordinator.

24 mars, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *