Ökad flexibilitet vid statusbyte mellan arbetstillstånd och forskningstillstånd samt tillstånd för studier på forskarnivå (doktorandtillstånd)

Hej vänner!

Under det gångna året har vi sett många förändringar på migrationsområdet som på ett eller annat sätt ställer till det för oss som arbetsgivare och internationellt lärosäte. Men inte alla ändringar är av ondo. 5 b kap. 15 § andra stycket utlänningslagen har fått en ny, rafflande, tredje punkt. “VAD STÅR DET DÄR?!” undrar ni naturligtvis med hejdlös entusiasm och nyfikenhet. Jo! Den öppnar nu upp för att personer med giltiga arbetstillstånd (enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen) kan ansöka om och beviljas uppehållstillstånd för 1) forskning 2) studier på forskarnivå (ibland även kallat “doktorandtillstånd”) inifrån landet. Lagändringen implementeras från och med innevarande månad och är mycket positiv för oss som arbetsgivare då vi har utökade möjligheter att planera vår verksamhet och anställa på plats när någon har ansökt om förlängning i rätt tid. Innan har en person med arbetstillstånd som erbjuds (exempelvis) en doktorandanställning varit tvungen att åka utomlands under handläggningstiden av det nya studietillståndsärendet, vilket nu inte längre behövs. Dessutom får personerna som lagändringen rör numera även arbeta i väntan på sitt nya beslut.

Detta, tillsammans med vissa andra förändringar, påkallar en revision av HR- webben. Jag kommer att ombesörja detta under innevarande vecka.

Med önskan om en härlig midsommarhelg,

Eder Migrationskoordinator.

20 juni, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *