Nya lag om samordningsnummer från 1 september

Från och med den 1 september finns bestämmelserna om samordningsnummer inte längre i FOL (folkbokföringslagen) och FOF (folkbokföringsförordningen) utan i lagen om samordningsnummer respektive förordningen om samordningsnummer.

Jag har tagit del av information om de nya bestämmelserna samt varit i kontakt med Skatteverket.

Bara för att förtydliga (det kan ju vara en eller flera nyanställda som läser detta), vad är samordningsnummer och när ska det användas? Mer information finns att läsa här:

Samordningsnummer | Skatteverket

Samordningsnummer | Rättslig vägledning | Skatteverket

Skatteverket kommer framöver ansvara för att bedöma personens identitet. Det kommer registreras en identitetsnivå för ett samordningsnummer som är kopplat till vilken nivå av identitetskontroll som görs vid tilldelning och förnyelse. Blanketten för en myndighets begäran om samordningsnummer kommer att uppdateras. Följande uppgifter kommer att tillkomma på blanketten:


– Vilket behov av identitetsnivå som myndigheten har: styrkt, sannolik eller osäker (enbart vissa myndigheter som kan begära ett samordningsnummer med osäker identitetsnivå).
– Uppgift om personen befinner sig i Sverige, “Ja” eller “Nej”.
– Uppgift om under vilken period personen befinner sig i Sverige.


För att en person ska kunna tilldelas ett samordningsnummer på styrkt identitetsnivå behöver personen besöka ett servicekontor i Sverige. Om begäran om samordningsnummer kommer från en myndighet kommer Skatteverket att skicka en kallelse till personen som begäran gäller. Personen behöver sedan besöka ett servicekontor inom 14 dagar. Till besöket ska personen ta med sig en identitetshandling (ex hemlandspass eller nationellt id-kort). Om personen har ett uppehållstillstånd i Sverige ska även det visas upp.

Du kan läsa mer om begäran, identitetskontroll och de olika identitetsnivåerna på rättslig vägledning: Regler fr.o.m. 1 september 2023 | Rättslig vägledning | Skatteverket

Informationen på skatteverket.se har uppdaterats idag 25/8 och hittas här Samordningsnummer – offentliga aktörer | Skatteverket

På återhörande! 😊

Mvh Karin.   

25 augusti, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade