Några ord om Ukraina

Hej vänner,

Igår gick Migrationsverket ut med lite ny information Fortsatt osäkert läge i Ukraina – Migrationsverket rörande våra vänner från Ukraina. Trots att det sägs att massflyktsdirektivet kommer att förlängas så saknas det i dagsläget information om hur en förlängning av dessa tillstånd praktiskt kommer att gå till för individen. Det sägs dock vidare att sådan information kommer att komma i god tid innan nuvarande tillstånd under massflyktsdirektivet löper ut (4 mars 2023).

Det som är verkligt intressant är dock att Migrationsverket i detta utskick för första gången konkret säger att det inte kommer gå att byta grund för sitt uppehållstillstånd om man i dagsläget har ett tillstånd som grundar sig på massflyktsdirektivet. Migrationsverket skriver […] det är inte möjligt att byta grund för uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet gäller. Med tanke på ordalydelsen får man förstå, att inget statusbyte, oavsett vilken grund som anförs, tillåts medan direktivet gäller. Om detta luckras upp något när direktivets giltighet har löpt ut återstår att se.

Vidare anger Migrationsverket att myndigheten fortsättningsvis har totalstopp i ärenden om asyl som rör personer från Ukraina. Asyl är inte samma sak som skydd under massflyktsdirektivet. Asyl har ett annat internationellt erkännande, kommer med rätten till resedokument samt möjliggör folkbokföring och andra förmåner som skydd under massflyktsdirektivet saknar. Den som kan sin Genèvekonvention kan fråga sig hur ett så pass långvarigt stopp i hanteringen av en folkgrupps asylärenden rimmar med internationell rätt, men detta får förbli, för närvarande, en akademisk fråga…

Trevlig helg!

Eder migrationskoordinator

25 november, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *