Migrationsuppdatering

Hej INLU och glad start på läsåret!

Finns det något mer dynamiskt och spännande rättsområde än migration? Tror nästan inte det! Det har gått ett tag sedan den senaste migrationsuppdateringen så jag tyckte att det var dags för en sådan. Håll i er, för det händer grejor:

 • Sedan tidigare i år har vi ett avtal som möjliggör treåriga Post- docs. Detta är mycket positivt för internationella juniora forskare som har varit i landet innan (exempelvis som doktorander) eftersom en treårig anställning ger dem mycket bättre förutsättningar att uppfylla försörjningskraven för permanent uppehållstillstånd. Hurra!
 • EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på ett reviderat direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat. Kommissionens förslag innebär vissa förändringar av den ordning som i dag gäller i Sverige vad gäller inresa och vistelse för arbete. Det handlar bland annat om att tillåta ansökningar inifrån landet och en delvis annan ordning vid byte av arbetsgivare. Förslaget bereds vid Justitiedepartementet (se Faktapromemoria 2021/22:FPM90, diarienummer JU2022/01654 vid Justitiedepartementet). LU var inte remissinstans, men det var däremot Vinnova som strax före sommaren inhämtade input från LU genom det förträffliga nätverket Euraxess. Där tryckte undertecknad på nuvarande regelverks oförlåtande natur vad gäller migrationsrättsliga statusbyten till och inom akademin och att tillstånd enligt det föreslagna direktivet ska underlätta för tredjelandsmedborgare att också arbeta inom akademin. Vinnova inkluderade glädjande nog denna input helt och hållet i sitt remissvar. Överlag bedömer jag att införandet av direktivet hade varit positivt för vår verksamhet.
 • På tal om föregående tema så radar problemen med utlänningslagens regler kring familjemedlemmar till forskare upp sig. På förekommen anledning har det nu uppdagats att ett byte från ett studietillstånd till att bli familjemedlem till en forskare inte är möjligt att genomföra inifrån landet. Det är alltså fullt möjligt att gå från att vara student till att bli familjemedlem till en annan slags arbetstagare, eller till en annan student, men inte till en forskare. Vi kan nog konstatera att det var inte Riksdagens mest lysande dag den dagen man röstade igenom 5 b kap. 19-20 §§ utlänningslagen…
 • Kriget i Ukraina fortsätter, naturligtvis. Många undrar vad som händer med de tillstånd som många ukrainare i dagsläget har till följd av massflyktsdirektivet. Tillstånden är i nuläget giltiga till mars 2023. Huruvida dessa kommer kunna förlängas eller inte beror på krigets utveckling och regeringens bedömningar. Om de inte kommer att kunna förlängas och medarbetarna ska arbeta kvar vid LU kommer det bli tal om ett statusbyte som antagligen kommer vara svårt att göra inifrån landet. Det lyckliga i detta är att medborgare i Ukraina är viseringsfria och kan använda den statusen för att parera ett regelverk som inte tillåter ansökan inifrån landet. Vi bevakar frågan vidare.
 • Det har, som ni antagligen har märkt, varit val i Sverige där det parlamentariska läget har förändrats till fördel för högern. Nuvarande riksdagsmajoritet har länge signalerat en önskan om omfattande revision av den svenska migrationsrätten i en stramare riktning. Vi vet än så länge inte hur detta kommer se ut, men vi måste alla, och jag särskilt, följa alla utvecklingar i detta hänseende – för utvecklingar lär det bli.

Så! Det var allt för den här gången.

På återseende och trevlig helg!

Eder Migrationskoordinator

16 september, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

2 comments

 1. Anna Ntinidou

  Hej, en liten märklig fråga: Vi organiserar en vetenskaplig konferens och fick frågan från en Ryssk forskare om det är möjligt att delta. Finns någon beslut att inte acceptera Ryska medborgare till att resa hit och delta?
  Tack.

 2. erikk

  Hej!
  Tidigare i år fattades ett beslut om att avbryta våra samarbeten med ryska statliga universitet. Detta innebar att exempelvis universitetsövergripande utbytesavtal avbröts/ sattes på paus. Beslutet innebär dock inte att individuella ryska medborgare inte får komma hit för att studera, forska eller arbeta. Min input här är att ni måste göra en avvägning kring vad sagda forskare ska göra här. Kommer hen i egenskap av individ? Vilken roll/ vilket intresse kan hens hemuniversitet/ den ryska staten ha i besöket? Är hen i dagsläget ens bosatt i Ryssland? Dessa är några av frågorna ni behöver tänka på. För vidare frågeställningar och vägledning får jag be dig att kontakta ER per mail eller telefon. MVH / Erik

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *