Migrationsfrågor – greatest hits 4-5 – och vi lär oss nya ord

Skriver vi för mycket om Brexit? Ja, kanske. Men i alla fall: För många är det kanske inte helt klart vad som händer efter att man som britt har fått sin uppehållsstatus. Endast den omständighet att man har beviljats uppehållsstatus (och således har fått ett kort som är giltigt i fem år där detta framgår) är inte tillräckligt för att uppehålla sig lagligt i Sverige. Personen måste också ägna sig åt arbete, studier, egen företagsamhet eller ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning. Efter fem år görs en prövning av om personen har vistats lagligt i Sverige i en sammanhängande period av de fem gångna åren. Om svaret är jakande kan man beviljas permanent uppehållsstatus. Men vad händer då om man har vistats utomlands i vissa perioder under den tid då man hade uppehållsstatus? Migrationsverket har i detta sammanhang angett att bedömningen av det stadigvarande uppehållet inte ska påverkas av tillfällig frånvaro (mer än sammanlagt sex månader per år) eller av längre frånvaro på grund av t.ex. graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier/yrkesutbildning, eller utstationering på grund av arbete. Om ni får anställa någon med uppehållsstatus? You bet.

I samband med genomförandet av student- och forskardirektivet 2019 instiftades en ny tillståndsgrund: Jobbsökartillstånd, Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier. Detta är ett (mycket populärt) tillstånd som kan ges ett år (varken mer eller mindre) till de som har slutfört sin (forskar-)utbildning här. Syftet med tillståndet är att personen ska ges möjlighet att söka arbete i landet efter färdig (forskar-)utbildning och det krävs att personen har en reell avsikt att leta efter arbete eller starta eget i samband med ansökan för att det ska beviljas. Om ni kan anställa någon på ett jobbsökartillstånd? You bet. Men personen bör helst ansöka om ett arbetstillstånd snarast efter anställningen tillträtts, vilket kan göras inifrån landet.

Tillägg på grund av inspel från klok kollega i verksamheten i samarbete med Erik:

Om ni avser att anställa en doktorand eller en forskare som just disputerat, skulle vi dock rekommendera att ni väntar in ett uppehållstillstånd för studier respektive forskning istället för att anställa på ett jobbsökartillstånd.

21 maj, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *