Migrationsfrågor – greatest hits 6-7

Är det någon som minns hur många spår en LP brukade ha? Typ 10? Vi närmar oss; Erik hade faktiskt ytterligare ett par hits på lager (ni behöver inte tacka):

Om forskningstillstånd och arbetstillstånd och krav på utlysning: Det finns vissa yrkestitlar som antingen kan betinga ett arbetstillstånd eller ett forskningstillstånd. Om arbetet innebär mer än 50 % forskning bör denna person ansöka om ett forskningstillstånd. Om arbetet innebär mer än 50 % … ”assistent” (t ex bistå en forskargrupp med labb-arbete) bör personen istället ha ett arbetstillstånd.

Som alla vet vill vi att alla våra anställningar ska utlysas. I arbetstillståndsprocessen är det krav från Migrationsverket att anställningen annonseras på Platsbanken och att ni sparar (och anger) annonsnumret till senare i processen. Om anställningen påbörjats under tiden då personen hade tillstånd för studier eller jobbsökartillstånd kan undantaget från utannonsering aktualiseras (men jag skulle ändå inte chansa).

Om fyramånadersregeln inom arbetstillstånd: På frågan om lärosätena har en anmälningsskyldighet gentemot Migrationsverket avseende arbetstagare som inte har påbörjat sin anställning inom fyra månader har Migrationsverket svarat att någon sådan skyldighet inte framgår av lagen. Uppdagar Migrationsverket att personen inte påbörjat sin anställning inom fyra månader kommer tillståndet dock att återkallas. Observera att detta gäller enbart personer som har tillstånd beviljat med stöd av 6 kap. 2 § utlänningslagen, dvs just arbetstillstånd. På så sätt gäller detta inte den som har tillstånd för forskning eller forskarstudier. Om den som har tillstånd för forskning eller forskarstudier är försenad med ankomst till Sverige, kommer tillståndet inte att återkallas. Det kan dock vara bra att lärosäten informerar Migrationsverket i de fall behovet av tillståndet inte längre finns, exempelvis om personen inte längre ska komma till Sverige.

9 juni, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *