Migrationsfrågor – greatest hits 2-3

En grundprincip för att beviljas och behålla ett svenskt uppehållstillstånd är att det ska användas för vistelse i Sverige och för det ändamål som det har utfärdats. Självklart för alla? Inte alltid.

För arbetstillstånd gäller uttryckligen att Migrationsverket kan återkalla tillståndet, om arbetstagaren inte har påbörjat sitt arbete inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag. Det innebär alltså, för att förtydliga, att ni i så fall måste utlysa på nytt. Om det gäller även tillstånd för forskarutbildningsstudier och forskning frågar ni? Inte uttryckligen.

Vi (ni) är skyldiga att kontrollera att tredjelandsmedborgaren har ett giltigt uppehållstillstånd som hen får arbeta på, vid tidpunkten för anställningsbeslut. Tillståndet måste inte täcka hela anställningsperioden, men det är arbetsgivarens skyldighet att kontrollera att förlängning söks så småningom och informera den anställde om att det är dennes ansvar att skicka in förlängningsansökan i god tid före det nuvarande löper ut. Tänk också på att ett tillstånd endast kan beviljas under passets giltighetstid.

Hur vet ni då att personen är personen? Ni måste, utöver kopia på uppehållstillståndet, be att få kopia på pass eller nationellt id-kort för att styrka medborgarskap. Och/eller om personen har ett svenskt personnummer genom ett personbevis. Beställs genom Skatteverket.

Och på tal om Skatteverket: Glöm inte att anmäla anställningen av en tredjelandsmedborgare till Skatteverket snarast.

4 maj, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *