Lund International Citizen Hub och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Hej!

I detta inlägg vill jag lyfta alla de fina aktiviteter som Lund International Citizen Hub arrangerar. Många av er känner redan till huben, men det tål att lyftas igen och uppmärksamma!

På sin hemsida beskriver de sig såhär:

“International Citizen Hub Lund provide helpful information to international employees and their families, arrange relevant activities, and offer a warm environment in which to meet. Our goal is to make the experience in southern Sweden an enjoyable one for both the employee and their family. Looking forward to meeting you!”

Aktiviteterna är både för våra internationella medarbetare samt medföljande. Verksamheten är belagd i Ekska huset precis vid biblioteket.

Här har jag samlat ett gäng med relevanta kommande aktiviteter med länkar, så det är bara att skicka vidare till den som det kan vara intressant för.

20 september: How does Sweden’s social insurance agency workHow does Sweden’s social insurance agency work | International Citizen Hub Lund

26 september:  Workplace culture in Sweden and Denmark – Workplace culture in Sweden and Denmark | International Citizen Hub Lund

5 oktober:  Buying a house/apartment in Sweden – Buying a house/apartment | International Citizen Hub Lund

24 oktober: Good to know about driver’s license in Sweden – Driver’s license in Sweden | International Citizen Hub Lund

8 november:  Having a child in SwedenHaving a child in Sweden | International Citizen Hub Lund

22 november: The Swedish Pension System – Swedish Pension System | International Citizen Hub Lund

Avslutar med kort information om utvidgad tidsgräns för expertskatt.

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter (exempelvis forskare) eller månadslön över en viss nivå kan få skattelättnad på sina svenska tjänsteinkomster. Skattelättnaden innebär att endast 75 procent av inkomsterna beskattas. Bestämmelser om skattelättnader för utländska arbetstagare finns i 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229). För att få skattelättnad måste arbetstagaren vara ”expert”, ”forskare” eller ”annan nyckelperson” i lagens mening.

I en lagrådsremiss föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades till att i stället gälla under högst sju år. Förslaget syftar till att stärka de svenska reglernas konkurrenskraft. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

Mer information:

Forskarskattenämnden – Forskarskattenämnden (forskarskattenamnden.se)

LRR (samling) (regeringen.se)

Mvh Karin.

 

11 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *