Internationalisering & Skatteverket

Hej INLU-nätverket!

Hoppas ni mår bra. Här kommer ett längre inlägg, kämpa med mig till slutet 😊

Jag vill börja med att rikta ett stort TACK till er. Nu har jag varit igång i min roll i snart ett år och det har varit ett fullspäckat första år och jag lär mig nya saker varje dag. Ni som är med i INLU-nätverket är så bra på att ge input när jag efterfrågar det och delar med er av viktiga erfarenheter kontinuerligt, vare sig det gäller statistik till Euraxess eller tankar om relocationtjänster. Min förhoppning är att detta nätverk ska fortsätta att vara starkt och erbjuda er relevanta aktiviteter, som hjälper er i det dagliga arbetet. Jag vill att ni ska veta att jag hör er allihop.

Med anledning av ovan, så vill jag dela med mig av en del aktiviteter som den input ni ger mynnar ut i.

I mars kommer jag träffa vicerektor Kristina Eneroth för att prata om frågor som berör internationalisering. I mötesinbjudan lyfter jag att arbetet med att rekrytera, introducera och välkomna internationell personal är en stor del av det dagliga arbetet för många medarbetare inom HR. En aspekt som HR-medarbetare och medarbetare på Externa Relationer brottas med att hantera, är den komplexa och föränderliga migrationslagstiftningen. Även vissa aspekter som är unika för hur Migrationsverket utför sitt uppdrag, så som de enorma handläggningstiderna, samt intern praxis som är oförutsägbar och ibland svår attförstå.Detta är problematik som i förlängningen kan påverka de strategiska målen som LU har gällande internationalisering.

Syftet med mötet är att se hur jag i min roll kan samverka med det arbete som görs inom ramen för det Internationella rådet, samt ge en bild av hur det operativa arbetet ser ut kring frågor som rör internationella medarbetare.

Under våren kommer Erik Kvist och jag att besöka ett LUHR-möte. LUHR är ett forum där representanter från Sektionen HR och utsedda HR-funktioner från fakulteter/motsvarande, kontinuerligt träffas för att diskutera och lyfta viktiga HR-relaterade frågor. Erik och jag kommer att informera och tydliggöra vikten av framförhållning gällande rekrytering av internationell personal, vad följderna kan bli om detta inte följs samt ett medskick till de som deltar – Att de kan fundera på i vilka ytterligare forum som detta kan vara relevant att ta upp i respektive verksamhet. Vi vill att dessa frågor kommer på agendan i flera olika forum. 

I veckan blev jag intervjuad av Skatteverket. De genomför just nu ett fokusarbete gällande internationell arbetskraft och i detta möte frågade de främst om ansökan om SINK-samt A-skatt. Jag framförde en del annat som vi brottas med här på LU – långa handläggningstider för ansökan om personnummer och önskemål om en ”internationell expertfunktion” på Skatteverket, som VERKLIGEN hade underlättat många gånger.

Vi berörde också propositionen som innehåller förslag som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer, där det föreslås att bestämmelser om samordningsnummer regleras i en ny lag, Lagen om samordningsnummer, och att Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Här kan du läsa mer: Stärkt system för samordningsnummer – Regeringen.se

Om det finns ett område / fråga som du önskar att vi tar upp i kommande INLU-möte, skriv till mig!

Hälsningar Karin.

2 februari, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade