Gott och blandat från Erik & Karin

Hej på er!

Här kommer ett gemensamt inlägg från oss, håll till godo!

  • Under våren har Karin lett arbetet kring upphandling av relocationtjänster. En referensgrupp utsågs i början av våren, där bland annat Erik ingick. I bedömningen har både kvalitet och pris värderats. Fem anbud inkom och nu står det klart att Alfa Mobility (som är vårt nuvarande upphandlade företag) kommer vara det även i det nya avtalet som träder i kraft 1 oktober. I oktober kommer Alfa bjudas in till ett möte, där ni får chans att ställa frågor och vi går igenom deras tjänsteutbud.
  • Under HR-frukosten torsdagen den 15/6, där vi hade migrationstema, nämndes nyheter kring samordningsnummer. Regeringen föreslår att bestämmelser om samordningsnummer regleras i en ny lag, lagen om samordningsnummer, och att Skatteverket tar över ansvaret för bl.a. identitetskontroller vid tilldelning av samordningsnummer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2023. Mer information om vad detta kan innebära kommer. Här kan du läsa mer: Stärkt system för samordningsnummer – Regeringen.se
  • I mars inkom Justitiedepartementet med en önskan om att LU skulle uttala sig kring genomförande av det nya Blåkortsdirektivet. Ett EU-blåkort är ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning. Villkoren för att beviljas EU-blåkort regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen. Karin har lett detta arbete med gott stöd av bland annat Erik. Under Lunds universitet kan du här ta del av remissvaret. Remiss av Ds 2023:6 Genomförande av det nya blåkortsdirektivet – Regeringen.se

Sist men absolut inte minst, vill vi informera er om när vi är på semester. Karin är ledig från 3/7, åter i tjänst 7/8. Erik är ledig från den 14/7, åter i tjänst den 9/8.

Tack för denna första halva av 2023, vi ses igen efter semestrarna. Hösten kommer innebära en hel del aktiviteter från vårt håll, bland annat en utbildning i migration till er. Stay tuned!

Vi önskar er en fantastisk sommar!

Soliga hälsningar från Karin & Erik.

26 juni, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade