“Forskarskatt” – skattelättnader för utländska nyckelpersoner och SINK-skatt – skattelättnader för i utlandet bosatta

SOM ni har längtat efter just denna bloggpost, erkänn! Jag erkänner, utan omsvep, att den aldrig hade blivit skriven om det inte hade varit för K på LTH. Tack!

Forskarskattenämnden (inte Skatteverket) fattar beslut om skattelättnader, s.k. forskarskatt, för personer med särskild kompetens för kvalificerade forsknings- eller utvecklingsuppgifter som det finns betydande svårigheter att rekrytera inom Sverige. Kvalificerade forskningsuppgifter innebär att det ska vara fråga om självständig forskning på viss nivå. En doktorand eller en nybliven doktor på sin första anställning som postdoktor är exempel på personer som inte beviljas skattelättnad.

Skattereglernas utformning

Beslutet innebär bland annat att 75% av lön och annan ersättning tas upp som underlag för beskattning. 25% av arbetsinkomster blir skattefri och fri från sociala avgifter.

Skattefriheten omfattar ersättningar för dels utgifter för flyttning till och från Sverige, dels utgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Villkor och tidsperiod

Skattelättnaderna gäller under de 3 första åren av vistelsen i Sverige. Vistelsen ska vara avsedd att vara i högst 5 år. Arbetstagaren

får inte vara svensk medborgare.

får inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de senaste 5 åren

Ansökan (”Arbetsuppgifter och kompetens”)

Man kan förbereda en ansökan om ”forskarskatt” i god tid, bl a genom att förbereda bilagor enl. nedan. Ansökan fylls i av både arbetsgivaren och arbetstagaren efter ankomst till Sverige. Senast 3 månader efter det att anställningen har påbörjats, ska ansökan skickas in till Forskarskattenämnden av antingen arbetstagare eller arbetsgivare (institutionen/motsv.) Ansökan till Forskarskattenämnden (blankett FSN 1220 och bilagor) innehåller följande (jfr även nämndens blankettguide):

En ingående beskrivning av ansvarsområde och arbetsuppgifter.

En beskrivning av personens särskilda kompetens eller inriktning.

Personens cv (på engelska eller svenska)

En beskrivning av vilka svårigheter som finns att rekrytera personer inom Sverige med den aktuella kompetensen eller inriktningen.

Svenskt personnummer eller samordningsnummer är inte ett krav i ansökan

I ansökan ska upplysningar också lämnas om vid vilken tidpunkt vistelsen i Sverige påbörjas och hur länge den kan beräknas pågå samt tidpunkten för anställningens början.

Ni kan välja att skicka in ansökan elektroniskt, direkt från blanketten på hemsidan, eller i pappersformat. Glöm inte att ange kontaktperson hos oss vid LU.

Det tar 4-8 veckor att få ett beslut.

Adress till nämnden:
Forskarskattenämnden
Brunnsgränd 4
111 30  STOCKHOLM

https://forskarskattenamnden.se

kansliet@forskarskattenamnden.se

Tel: 010-574 79 57

Och så, inte minst viktigt: SSC behöver ha ett ärende registrerat i Portalen med kopia på beslutet och ansökan – så registrerar de uppgifterna på personen.

SINK

Den som jobbar och vistas i Sverige kortare tid än sex månader ska betala ”Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta” (SINK). Det innebär att personen betalar 25 procent i skatt på sin inkomst. SINK-skatt kan sökas såväl av arbetstagaren som av arbetsgivaren, helst via Skatteverkets e-tjänst (se länk nedan). Det fiffiga med SINK (utöver den snälla procenten) är att en får samordningsnummer på köpet.

SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta | Skatteverket

Guide om skatter och folkbokföring för dig som är ny i Sverige och ska börja jobba här | Skatteverket

Relevant sida på engelska – om medarbetaren själv får välja

Working in Sweden | Skatteverket

30 november, 2021

Inlägget postades i

Allmänt INLU

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *