En reviderad arbetstillståndsprocess

Hej i post- karnevalsstugan!

I våras röstade Riksdagen igenom skärpta krav för arbetsgivaren i arbetstillståndsprocessen. Bakgrunden till detta var att man hade sett en ökad mängd fall där anställningsvillkoren försämrades för sökanden efter att de kom till Sverige. Helt enkelt ordnade arbetsgivare anställningserbjudanden som såg fina ut på pappret, varpå Migrationsverket utfärdade uppehållstillstånd och sökanden kom till Sverige för att mötas av en sämre anställning än vad som hade erbjudits och som var grunden för uppehållstillståndet. För att komma till bukt med detta problem krävs från och med den 1 juni 2022 att ett faktiskt anställningsavtal (till skillnad från ett arbetserbjudande) finns på plats vid ansökan. På så sätt kommer arbetsgivaren vara civilrättsligt bunden till de villkor som anges vid ansökan om arbetstillstånd på ett annat sätt än tidigare. Avtalet måste även vara undertecknat av båda parter (arbetsgivare och arbetstagare). Vi hoppas på att Migrationsverket kommer godta scannade underskrifter… Hur förhåller detta sig då, undrar ni, till förbudet i 20 kap. 5 § utlänningslagen mot att ingå anställningar med personer som inte har en etablerad rätt att vistas och arbeta i Sverige? Jo, här Nya regler från 1 juni för dig som söker arbetstillstånd – Migrationsverket anges I anställningsavtalet kan det ingå en överenskommelse om att avtalet gäller om den anställde får ett arbetstillstånd. Detta villkor kommer att vara mycket viktigt att tänka på och inkludera i kommande arbetstillståndsprocesser.

Vidare ingår också, i de nya reglerna för arbetstillstånd, att arbetsgivaren i vissa fall ska meddela Migrationsverket om villkoren för anställningen förändras efter beslutet om arbetstillstånd. Migrationsverket får också större möjligheter att kontrollera att arbetsgivaren följer villkoren i anställningsavtalet. Att inte följa avtalet, eller att inte meddela förändringar till Migrationsverket, kan få negativa konsekvenser för arbetsgivaren. Dessvärre har vi i nuläget inte mer precisa uppgifter om vad detta kommer att innebära i praktiken. På ovan nämnda hemsida skriver Migrationsverket att “detaljerad information om dessa förändringar kommer att publiceras [här] på Migrationsverkets webbplats 1 juni när de nya reglerna börjar gälla”. På så sätt kommer alltså tyvärr denna utlovade detaljerade information först efter att reglerna har implementerats… Men redan i skrivande stund finns ett aktivt samarbete inom Euraxess för att bena ut hur lärosätena på bästa sätt kan parera dessa förändringar.

De nya reglerna kommer att gälla både för nya ansökningar som kommer in efter den 1 juni samt ansökningar som lämnades in före den 1 juni men som vid brytdatumet fortfarande väntar på beslut.

Två saker som är viktiga att tänka på:

  • Använd er alltid av Alfa i arbetstillståndsärenden. Då tar vi del av deras certifiering och handläggningen går betydligt snabbare.
  • Förändringarna som omnämns i detta inlägg gäller alltså bara arbetstillståndsprocessen, inte t.ex. studietillståndsprocessen eller forskningstillståndsprocessen trots att sökanden i dessa ärendekategorier (doktorander och forskare) allt som oftast också anställs.

Med önskan om en härlig långhelg!

Eder migrationskoordinator,

Erik

25 maj, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade