En efterlängtad present till inkommande doktorander

Efter mycket diskussioner och överväganden har Migrationsverket nu meddelat att myndigheten kan utfärda fyraåriga tillstånd för inkommande doktorander. Detta är mycket positivt och innebär att personer som beviljas detta slipper att oroa sig för en förlängningsprocess mitt i sina doktorandstudier. Migrationsverket skriver följande på sin hemsida Upp till fyra års tillstånd i taget för studerande på forskarnivå – Migrationsverket: Migrationsverket bedömer att en anställning som doktorand eller ett stipendium för doktorandstudier hos ett lärosäte i Sverige i normalfallet är tillräckligt för att uppvisa försörjningsförmåga för ett tillstånd på upp till fyra år, även om till exempel en anställning som doktorand löpande måste förnyas.

Som alltid finns det dock vissa saker att tänka på i sammanhanget. Ett tillstånd kan inte ges för en längre tid än passets giltighet. Så om det överhuvudtaget är möjligt för den inkommande doktoranden så bör denna försöka se till att passhandlingen har lång kvarvarande giltighet. Olika länder har olika regler kring giltighetstid och förnyelse för pass, så i detta sammanhang får den individuella medarbetaren ta eget ansvar och undersöka hur hen kan gå tillväga för att se till att passet är giltigt tillräckligt länge för att få ett så långt tillstånd som möjligt. Det är också viktigt att lärosätets dokumentation är tydligt och korrekt ifylld vid ansökan om uppehållstillståndet. I detta ingår att utbildningen tydligt beskrivs för Migrationsverket, att det anges om det under utbildningen finns planerade utlandsvistelser samt att uppskattat slutdatum för utbildningen framgår (detta kan komma att uppdateras under studiernas gång). Uppskattat slutdatum bör vara på detaljnivån dag-månad-år. Migrationsverket har med anledning av denna praxisändring även uppdaterat de checklistor som lärosäten hänvisas till i ansökningsprocessen. För mer information, se länk ovan. Undertecknad är i färd med att uppdatera HR-webben med anledning av förändringen.

Eder Migrationskoordinator,

Erik

4 maj, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade