Samordningsnummer

Det är alltså myndigheten (det är vi det) som ansöker om samordningsnummer. Ni kan ansöka om samordningsnummer på blankett SKV7824 för såväl anställda som stipendiater. Den ska alltid användas för stipendiater. Det tar något kortare tid att få samordningsnummer med denna blankett, men kan få konsekvenser längre fram i processen för anställda. Om ärendet inte är brådskade (skrattar rått), använd hellre SKV4402 för anställda. Då måste dock uppehållstillstånd/arbetstillstånd vara klart och skickas med, vilket jag föreställer mig känns som Catch 22?

Oavsett, glöm inte att bifoga blankett från LU vid rekvirering av samordningsnummer (om personen ännu inte ankommit till Sverige) https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/intyg_bilaga_vid_rekvisition_av_samordningsnummer_2020.pdf

När medarbetaren är här: Om ansökan om samordningsnummer gjordes på SKV7824 och medarbetaren ska jobba här under en längre tid, bör medarbetaren få stöd i hur hen gör med s k A-skattesedel (Preliminary tax) inom 14 dagar från första arbetsdag. Skatteverkets verktyg för att beställa A-skattesedel är nämligen på svenska. På Staff pages finns ingången.

Om den nya medarbetaren undrar vad i hela friden vi har för oss som förser dem med ett nummer som kanske bara kommer att skapa förvirring i alla system framöver när hen väl är här? Ja, säkert. Behövs en text på engelska som ni kan använda för att förklara? Visste ni skulle fråga. Räcker den här eller behövs mer? Vad?

11 mars, 2021