Dubbla Lucat-konton

På förekommen anledning, kommer här ett inlägg som berör problematiken som ibland kan uppstå med dubbla Lucat-konton. Informationen nedan kommer från kollegor på sektionen HR och har du frågor finns information längst ner om vart du kan vända dig.

Etablera rutiner för samarbete

När det kommer ny person som ska vara delaktig i verksamheten och behöver läggas in i Lucat, är det viktigt att du som katalogadministratör har en rutin för samarbete med chef och personalfunktion så att det blir rätt från början. Den säkraste sättet för att det ska bli är att invänta att uppgifter kommer in till Lucat från källsystemen Primula och Ladok om det är personer som är anställda eller studenter. Försök se till att anställningen är klar i Primula innan medarbetaren börjar jobba.​ Om anställningen inte är klar i Primula, använd ”Skapa ny anställd, manuellt”.

Undvik dubbla konto

De enda som får lov att ha dubbla konton i LUCAT är forskarstuderande som är nordiska medborgare då de troligtvis inte kommer att ansöka om ett svenskt personnummer.​ En vanlig svårighet är att hantera personer som inte har ett svenskt personnummer på rätt sätt, så att personen inte råkar få dubbla konton (två olika LUCAT-identiteter). Läs mer en bit ner på denna sida om hur du kan undvika dubbla konton: Skapa användare | IT vid LU. Har det skapats dubbla konton är det bekymmersamt för personen som fått och börjat använda båda kontona, då det måste tas individuella beslut och rättningar för varje system som användaren hunnit använda. Rättningarna tar mycket lång tid.

Samordningsnummer från Skatteverket

Behövs för att kunna betala ut lön via Primula​ om personen inte har svenskt personnummer. Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror.​ De inledande sex siffrorna utgår från personens födelsetid med den skillnaden att man lägger till 60 till födelsedagen.​ För en person som är född den 23 augusti 1964 så blir de sex första siffrorna i samordningsnumret därför 640883. ​

Interimspersonnummer från Ladok​

Identifikationsnummer (sk T-nr, finns också S, R, U, W) som i Ladok och NyA används för att hantera studenter som saknar svenskt personnummer.​

Systemgenererat personnummer från Lucat​

Finns inget annat identifikationsnummer kan Lucat skapa ett nummer för att kunna etablera ett konto till en person (x-nr).​

Viktigt!​

– Undvik att lägga uppdrag på studentkontot – det ska du i princip bara göra om du vet att personen inte kommer att få ersättning för sitt arbete eller annan ersättning genom Primula!

– Skapa uppdraget “Ny anställd, manuellt” med ett X-nr, i väntan på samordningsnummer.​ Uppdragskategorin “Ny anställd, manuellt” kan matchas ihop​ med uppdrag som kommer från Primula OM anställningen inte är klar.​

Mycket information om Lucat och kontohantering finns på sidorna Lucat | IT vid LU. Om du behöver mer hjälp, prata med din katalogadministratör, fakultetens kontaktperson för Lucat eller lägg ett ärende till Servicedesken. Startsida – LU Support (service-now.com)

21 juni, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *