Drop-in för nya internationella medarbetare

Hej på er kära kollegor!

Jag gläder mig till att skriva detta inlägg, då det handlar om något som jag hoppats att få till under en tid, nämligen en drop-in för våra nya internationella kollegor.

I olika enkäter, rapporter och undersökningar, både internt på LU och även hos andra lärosäten, framkommer att behov finns hos nya internationella medarbetare av att få en sammanhållen information kring vad det innebär att vara ny i Sverige. Det handlar om frågor kring migration, folkbokföring, samordningsnummer, deklaration, socialförsäkring, pension, barn-och skolverksamhet, öppna bankkonto etc. Att som ny internationell medarbetare få denna möjlighet, att se hur olika aktörer i det svenska samhället har olika funktioner och uppgifter, kan vara en mycket viktig faktor. Jag har undersökt möjligheten att erbjuda ett drop-in tillfälle, där olika relevanta funktioner deltar. Den 21 maj mellan klockan 9-12, så kommer det första tillfället att äga rum. Följande verksamheter/funktioner kommer att delta:

Medarbetare från Statens Servicekontor i Lund med kunskaper kring Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen samt Pensionsmyndigheten.  https://www.statenssc.se/besok-servicekontor/lund-servicekontor

Medarbetare från Medborgarcenter på Lunds kommun som kan svara på frågor kring barnomsorg, skola etc. https://lund.se/kontakt/medborgarcenter

Medarbetare från Alfa Mobility, vårt upphandlade relocationföretag. https://www.alfamoving.com/se/

Medarbetare från International Citizen Hub i Lund, https://internationalcitizenhub.com/

Kollegor från Sektionen Ekonomi som kan svara på frågor gällande löneutbetalningar (dock inte svara på direkta frågor som rör Swedbank.)

Erik Kvist och undertecknad kommer också finnas på plats.

Tanken är att köra ett pilotförsök i maj för att testa konceptet. Därefter kommer vi utvärdera och se hur ofta behovet för en sådan aktivitet kan finnas. Viktigt att poängtera att de funktioner som medverkar inte kan svara på personliga ärenden under denna drop-in. Du som HR-funktion är också varmt välkommen!

Tid och datum för drop-in: 21 maj kl. 9-12

Plats: Palestra, Universitetsplatsen

Nu behöver jag er hjälp med att sprida detta till våra internationella kollegor! Nedan är en text på engelska som ni kan använda till era kollegor för att marknadsföra drop-in:

Welcome to a drop-in at Lund University for new international staff! This is an opportunity for you to meet different functions, both from the university and outside. At this drop-in, you can ask questions for example regarding migration, population registration, coordination number, declaration, social insurance, pension, child and school activities, your salary. These functions will participate:

Erik Kvist, International Coordinator at Lund University – works with migration law at the division of External relations. He guides HR and staff through the migration framework and can answer questions regarding residence permit extensions and how different kinds of residence permits relate to different kinds of work positions.

Karin Fälth, HR specialist with focus on international staff – works with general questions at the university regarding international staff, such as introduction, policy work, keeping track regarding updates in relevant legislation, contact with different government agencies.

International Citizen Hub Lund – your home away from home in southern Sweden! We provide helpful information to international employees and their families, arrange relevant activities, and offer a warm environment in which to meet.

Division of Finance at LU – Yvonne and Malin, we work with employer missing payroll.

  • How to register a bank account for salary payment
  • What happens if you don’t register your bank account.

Statens Servicecenter – At our service offices, private individuals and companies receive help in matters related to the services of the Employment Agency, the Swedish Social Insurance, the Pensions Agency and the Tax Agency. A large part of our work involves helping costumers to use e-services and to find information on the web.

Civic Center, Lund Municipality – ask us questions regarding preschool, school, culture and leisure, social services, disability support.

Alfa Mobility – Welcome to our drop-in stand where you will be greeted by Iwona and Matilda from Alfa Mobility. Here you can ask questions regarding Immigration, Destination, and Move services. At Alfa Mobility, we are committed to providing comprehensive support aligned with our values of integrity, empathy, and excellence, ensuring a seamless transition for every individual. Join us to discover how we empower your journey with expertise and care.

Time and place: May 21st between 9-12 at ground floor at Palestra, Paradisgatan 4, Lundagård.

Stort tack för er hjälp att sprida denna information vidare!

Varma hälsningar, Karin.

3 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade

En kommentar

  1. Ann

    Fantastiskt bra!!

Kommentarsfältet är stängt.