Besked från Åklagarmyndigheten rörande gränsdragning mellan tjänstledighet och uppsägning/ avsked vid olovliga anställningar

Hej från ett strålande soligt Umeå där älven fortfarande är frusen och marken täckt av snö!

Jag och Karin har varit på Euraxess-konferens i veckan. Det har varit fina, intressanta och givande dagar där jag har rapporterat från Samverkansgruppen mellan SUHF och Migrationsverket och vi har hört spännande föredrag om de enorma investeringar, möjligheter och utmaningar som väntas i Norrland. Över de kommande 10-20 åren väntas 1000- 1500 miljarder (!!!) kronor investeras i Norrland. Och det behövs arbetskraft så det bara skriker om det. Jag stannade också kvar en extra dag för att tillsammans med min eminenta ER-kollega Louise ha möte med Migrationsverket.

Det var egentligen en liten passus. Det jag egentligen ville kommunicera var att jag har varit i kontakt med Åklagarmyndigheten rörande de fall där vi – ve och fasa – upptäcker att vi har någon olovligen anställd. Typexemplet är att arbetstagaren har missat att ansöka om förlängt tillstånd i tid och HR inte har snappat upp att tidigare tillstånd löpt ut. I dessa fall har jag fått intrycket att HR gärna vill lägga in tjänstledighet på vederbörande, snarare än att regelrätt avskilja personen helt från anställningen. Min fråga till Åklagarmyndigheten var om detta är en fullgod åtgärd, eller om vi måste formellt avskilja personen från sin anställning. Kammaråklagaren som återkopplade sa att man inte kan vara säker på att en tjänstledighet är en fullgod åtgärd i detta sammanhang, eftersom anställningsbegreppet är så centralt i 20 kap. 5 § utlänningslagen som stadgar arbetsgivarens straffansvar. Och fastän någon må vara tjänstledig, så har man kvar sin anställning, vilket man inte får utan rätt tillstånd.

Alltså: i det fall vi upptäcker att vi har olovlig arbetskraft så måste vi omedelbart avskilja dem från sin tjänst. Det kan vi göra med stöd av Arbetsdomstolens avgörande i AD 1979:90. Det räcker inte med tjänstledighet, vilket jag kan tänka mig får bäring på utlysningsförfarandet o.s.v. vid återanställningen av samma person – ytterligare ett skäl till varför vi ska ha järnkoll på dessa typer av ärenden och se till att vi, alla institutioner, fakulteter och övriga arbetsställen inom universitetet, ska ha rigorösa rutiner för att se till att förlängningar alltid söks i tid och att vi aldrig har olovlig arbetskraft.

Trevlig helg från eder migrationskoordinator!

12 april, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade